Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1055 träffar

Titel Författare År Språk
921 Dissertatio de fide testium cujus partem secundam ... p.p. Sveno Themptander ... et Carolus Thunborg vestrohothi. In audit. Gustav. die XIV jun. MDCCCXXIII P. 2 Sven Themptander 1823 Latin
922 Om intekning för obetald köpeskilling, XI:2 JB. Akademisk afhandling, som, med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke, af Sven Themptander ... och Carl Axel Bergsten af Södermanlands och Nerikes nation. Underkastas offentlig granskning i gustavianska lärosalen d. 12 jun. 1815. på vanlig tid f. m Sven Themptander 1815 Svenska
923 Historia historiæ dissertatio academica, cujus partem II. consensu ampl. facult. philos. Ups. publico examini submittunt mag. Johannes P. Theorell et et Johannes Källgren W. Gothi. In audit. Gustav. die VIII Decemb. MDCCCXIII. H. a. m. s Johan Peter Theorell 1813 Latin
924 De poësi homerica commentatio, cujus specimen I. ... publico examini subjiciunt mag. Abraham. Thorberg ... et Magnus Boman, stip. Ness. sudermannus. In auditorio Gustaviano majori d. 28 octobr. 1786 P. 1 Abraham Thorberg 1786 Latin
925 Decalogus Hebraicus ex Arabica dialecto illustratus. Cujus partem tertiam venia ampl. facult. phil. Upsal. publico examini modeste subjiciunt mag. Abrah. Thorberg stipend. Björnståhl. et Laurentius Lindien, Sudermanni. In auditorio Gustaviano majori d. 5 Junii 1783 Abraham Thorberg 1783 Latin
926 Appendix till "Invandrare som brottsoffer" i Ulla-Britt Eriksson och Henrik Tham (red) Utlänningarna och brottsligheten, Brottsförebyggande rådet, rapport 1983:4 (225-254) samt den version av samma studie som publicerats med samma rubrik i Statistisk Tidskrift 1983:3 (209-224, 252), (Institutets särtryck nr 139) Tarja-Liisa Leiniö 1985 Svenska
927 Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och kommenterad. 8. delen. Som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Casper Wolrath Tham nob. af Vestgötha nation på gustavianska lärosalen d. 10 maji 1845 p. v. t. f. m Carl Wilhelm Böttiger 1845 Svenska
928 Aeschyli Eumenides suethice redditæ - quarum particulam secundam venia ampl. facult. phil. Upsal Aischylos 1839 Grekiska, klassisk (-1453)
929 Ossian och hans sånger. Academisk afhandling, hvars första del under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifven af Sten Johan Stenberg af Vermlands nation kommer att offentligen försvaras ... d. 4 junii 1842 Per Daniel Amadeus Atterbom 1842 Svenska
930 De vi et indole mythi Oedipici ex dramatis Graecorum repetiti. Dissertatio. Edidit Carol. Frid. Bergstedt phil. doct Carl Fredrik Bergstedt 1843 Latin
931 Dissertatio de notionibus religionis, sapientiæ et virtutis earumque inter se nexu. Qam ... p. p. Mag. Christoph. Jac. Boström ... et Laurentius Osc. Hammargren stip. med. theol. Norrlandus. In audit. Gustav. die XIV Apr. MDCCCXLI P. I Christopher Jacob Boström 1841 Latin
932 Om de grekiska romanerna. Afhandling, hvilken med vidtberömda philos. facultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Fredrik Aug. Dahlgren ... och Carl Johan Brodén Westgöte på gustavianska lärosalen d. 1 juni 1840. p. v. t. f. m 2 delen Fredrik August Dahlgren 1840 Svenska
933 Negotia inter Henricum IV, Galliæ Navarræque, et Carolum IX, Sveciæ reges, acta Vilhelm Ekblom 1840-1840 Latin
934 Underhandlingar emellan Henrik IV af Frankrike och Karl IX af Sverige Vilhelm Ekblom 1839 Svenska
935 Hāwī op khēk Lars Klinting 2561 2018 Thailändska
936 Hāwī thāsī Lars Klinting 2561 2018 Thailändska
937 Hāwī chāngmai Lars Klinting 2560 2017 Thailändska
938 Hāwī yep phā Lars Klinting 2561 2018 Thailändska
939 Hāwī pa yāng Lars Klinting 2564 2021 Thailändska
940 Quæ fuerit educandi ratio Romanorum ante libertatem amissam adumbrata descriptio Lars Fredrik Kumlin 1840 Latin

Förra sidan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.