Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Torbern Bergman 216 träffar

Titel Författare År Språk
81 Afhandlingar om iglar Torbern Bergman 1757. Svenska
82 Afhandlingar om nordskenens högd Torbern Bergman 1764. Svenska
83 Afhandlingar om tourmalinens electriska egenskaper Torbern Bergman 1766. Svenska
84 Bruna turmaliner til sina grundämnen undersökte Torbern Bergman 1779. Svenska
85 Chemisk afhandling om järnmalmens proberande på våta vägen, med den vidtbrömde philosophiske facultetens samtycke, til almänt ompröfvande framgifven af ... Torb. Bergman ... samt respondens Anders Schedin, uplänning ... uti gustavianska lärosalen d. 24 maji 1777 Torbern Bergman 1777 Svenska
86 Chemisk och mineralogisk afhandling om hvita järnmalmer, med den vidtberömda philosoph. facult. i Upsala samtycke, under inseende af mag. Torb. Bergman ... til almänt ompröfvande, f. m. d. 22 junii 1774 i gustavianska lärosalen, utgifven af Peter Jacob Hjelm, Smolänning Torbern Bergman 1774 Svenska
87 Chemisk undersökning om källe-vatnen uti och närmast kring Upsala, första delen. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke, under inseende af ... Torb. Bergman ... uti större carolinska lärosalen, til almänt ompröfvande framgifven den 24 decemb. på vanlig tid för middagen år 1770, af Pehr Dubb, Vest-Göthe Torbern Bergman 1770 Svenska
88 Classea larvarum, difinitae Torbern Bergman 1773 Svenska
89 Commentatio chemica de causa fragilitatis ferri frigidi Torbern Bergman 1784. Svenska
90 Commentatio de acido aereo Torbern Bergman 1775. Svenska
91 Torbern Bergmann ... Commentatio de tvbo ferrvminatorio, eivsdemqve vsv, in explorandis coporibvs praesertim mineralibvs. Ex actorvm societatis literariae Bohemicae tomo IV Torbern Bergman 1779 Latin
92 Dissertatio gradualis de primordiis chemiæ, quam, venia amplissimæ fac. philos. Upsal. præside mag. Torb. Bergman ... publico examini submittit stipendiarius regius Jacobus Paulin, Vestrogothus, in auditorio Gustaviano die 4 jun. anno 1779 Torbern Bergman 1779 Latin
93 Disquisitio chemica, de calce auri fulminante, quam, cum consensu ampliss. ordinis philosophici, in reg. academia Upsaliensi, præside mag. Torberno Bergman ... publico examini submittit Carolus Andreas Plomgren ... in audit. Gustaviano die XVI Decemb. anni MDCCLXIX. h. a. m. s Torbern Bergman 1769 Latin
94 Dissertatio chemica de acido sacchari, quam venia ampl. fac. philos. Ups. præside mag. Torb. Bergman ... pro gradu publico examini subiicit Iohannes Afzelius Arvidsson, Vestrogothus. In aud. Gustav. d. XIII iun. an. MDCCLXXVI Torbern Bergman 1776 Latin
95 Dissertatio chemica de analysi aquarum frigidarum, cujus partem priorem, consentiente amplissima facultate philos. praeside ... Torb. Bergman ... publico examini subjicit Joh. Petr. Scharenberg, Stockholmensis, in auditorio gustaviano, die 26 Junii, anni 1778, h. a. m. s Torbern Bergman 1778 Latin
96 Dissertatio chemica de analysi ferri, quam, venia ampliss. facult. philos., præside Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Johannes Gadolin, Aboa-Fenno. In auditorio Gustaviano majori d. 9 Jun. anno 1781 Torbern Bergman 1781 Latin
97 Dissertatio chemica de analysi lithomargæ, quam venia ampliss. ord. phil. præside mag. Torb. Bergman ... pro gradu philos. publice ventilandam sistit stipendiarius Gyllenhjelmianus Carolus Dieteric. Hjerta Westrogothus. In auditorio Gustaviano majori d. 15 Junii 1782 Torbern Bergman 1782 Latin
98 Dissertatio chemica de arsenico, quam, consentiente amplissima fac. philosophica, præside Mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Andreas Pihl, Westmannus, in audit. gust. die 7 maji; anni 1777. H. a. m. s Torbern Bergman 1777 Latin
99 Disquisitio chemica de confectione aluminis, quam, consensu amplis. ordinis philosophici in regia academia Upsaliensi publico examini submittunt ... Torbernus Bergman ... et ... stipendiarius regius Gustavus Suedelius, Westmannus, in auditorio Carolino majori, die I Aprilis, anni MDCCLXII. Horis ante meridiem solitis Torbern Bergman 1767 Latin
100 Dissertatio chemica de diversa philogisti quantitate in metallis, quam, venia ampl. facult. philosoph., praeside Mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Andreas Nicolaus Tunborg, Dalekarlus. In audit. gustav. maj. d. 13 dec. 1780 Torbern Bergman 1780 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.