Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Medicin 61047 träffar

Titel Författare År Språk
121 PM praktisk medicin 2020 Bok 2 M Elm 2020 Svenska
122 Småtryck : medicin nnnn Svenska
123 Inre medicin Bertel von Bonsdorff 1968 Svenska
124 Invärtes medicin J. G. Edgren 1898 Svenska
125-126 Föreläsningar hållna för Sophiahemmets sjuksköterskeelever 2:A, Invärtes medicin (flera utgåvor) 1920 Svenska
127 Forskning for livet - den medicinske forskningsetiks forudsætninger og praktikker : en sociologisk analyse Lone Scocozza 1994 Danska
128 Alternativ medicin - en steg-för-steg guide Elizabeth Brown 1999 Svenska
129 Palliativ medicin - frågor och svar Peter Strang 1997 Svenska
130 PM - praktisk medicin : terapikompendium i allmänmedicin Bertil Flöistrup 1988 Svenska
131 Medicine - engelsk-svensk-engelsk P. H. (Peter Hodgson) Collin cop. 1992 Engelska
132 Den kliniska beslutsprocessen Henrik R. Wulff 2000 Svenska
133 Medicinska ord - det medicinska språket : begrepp, definitioner, termer Bengt Lundh 2001 Svenska
134 Handbok i medicinsk och biologisk forskning Lars Lind 2001 Svenska
135 Medicinskt lexikon - svenskt-arabiskt Leonidas Malaxos 1990 Svenska
136 Medicinens idéhistoria Ingemar Nilsson 1998 Svenska
137 Kirurgins historia Knut Hæger 1988 Svenska
138 Engelsk-svensk/svensk-engelsk medicinsk ordbok = - English-Swedish/Swedish-English medical dictionary Edwin Richard Nye 2002 Svenska
139 Tillit som bot - placebo i tid och rum Lisbeth Sachs 2004 Svenska
140 Norsk medicin i hundrede aar Sören Bloch Laache 1911 Norska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.