Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 348 träffar

Titel Författare År Språk
121 Dissertatio gradvalis, explicans DYSNOĒTA qvaedam Iesaiana. Qvam ... praeside Erico Hesselgren, ... pvblico examini svbiicit Herman Schröderheim, in avdit. Carol. Mai. die XXXI. Maii anni MDCCLXX. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1770 Latin
122 Theses philologicæ, quas ... publico examini modeste subjiciunt præses, Ericus Hesselgren ... et respondens, Jacobus Wallman, Dalekarlus. In Audit. Carol. Min. d. XXIII. Decemb. A. MDCCXLV. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1745 Latin
123 Dissertatio philologica, Spem Iobi cap. XIX, vers. 25, 26, 27. explicatura qvam ... svb praesidio Erici Hesselgren ... pro gradv pvblice ventilandam sistit Lavrentius Iac. Stridsberg, Angermannus, Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1770 Latin
124 Mellanrum i urban utveckling - Vegastaden Anna Hesselgren 2013 Svenska
125 Erfarenheter från Kungsholms mjölkdroppe - Sthlm Carl Hesselgren <S.a.> Okänt
126 Dissertatio de vsv versionis Veteris Testamenti Syriacae. qvam, ... praeside Erico Hesselgren ... In acroater. Carolin. maiori hor. ante merid. solitis d. XXX. Octob. a. MDCCLXXI. examinandam sistit ... Matthias Matth. Norberg, Angermannus Eric Hesselgren 1771 Latin
127 Envcleatio vocis Kepīrīm ex. Psal. XXXIV, v. 11 qvam dissertatione philologica, ... svb praesidio Mag. Erici Hesselgren, ... in Avd. Carol. Majori. Die XVI. Jvnii. Anni MDCCLXIII. ... defert Andr. Leonh. Lindgreen, Svdermannvs Eric Hesselgren 1763 Latin
128 De la gamme musicale - Etude critique des gammes tempérées et de la gamme naturelle Frédéric Hesselgren 1897 Okänt
129 Etude sur les intervalles harmoniques dans la gamme musical vraie et naturelle Frédéric Hesselgren 1903 Okänt
130 L' harmonie et la science musicale à la portée de tous Frédéric Hesselgren 1909 Okänt
131 Proposition d'un diapason universel tiré de la gamme naturelle fondamentale Frédéric Hesselgren 1892 Okänt
132 Ny teknik i projektorienterad verksamhet - kunskapsbildning för utveckling av produktionshjälpmedel Jan Hesselgren 1987 Svenska
133 Subjective color standardization - Excursus on a color atlas Sven Hesselgren 1954 Engelska
134 Dissertatio philologica de mrgmh Prov. XXVI v. 8 quam, ... præside Erico Hesselgren, ... pro gradu publico examini tradit ... Petrus Andr. Widin, Roslagus. In Auditorio Gustaviano ad diem IX. Junii MDCCLXX. Horis antemeridianis Eric Hesselgren 1770 Latin
135 Dissertationes criticæ, de variis Veteris Testamenti lectionibus, partem primam, ... præside mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit ... E. Afzelius, Vestrogothus, in audit. Gustav. die XV. Decembris, anni MDCCLXII. H. a. m. s Eric Hesselgren 1762 Latin
136 Dissertatio philologica de calceis Ebræorum, quam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit stipendiarius Grönwallianus Isaacus Bjurman, Dalecarlus, in Audit. Gustaviano die XV. Junii anni MDCCLXI. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1761 Latin
137 De vocibus Novi Testamenti Aramaicis 3 Eric Hesselgren 1763 Latin
138 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio secunda, quam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit, Ericus Mellenius, ... Uplandus in audit. Carol. Majori die XV. Junii anni MDCCLXI. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1761 Latin
139 Dissertatio gradvalis de titulis honorum apud Ebraeos literariis, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini summittit stipendiarius regius, Johannes Lvndgren, Orebrogia Nericivs, In Avdit. Gustav. die XIII. Jvnii, MDCCLXVII. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1767 Latin
140 Dissertatio gradvalis 'znym Psalm. XL. 7. explicatvra, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, .. ad pvblicvm examen defert Jonas Svndwall, V. D. M. Helsingvs. In Avdit. Gvstav. die XI. Jvnii MDCCLXVII. Horis ante merid. solitis Eric Hesselgren 1767 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.