Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
141 Specimen academicum, de Poësi tragica. Cujus partem primam, consentiente ampliss. collegio philosophor. In illustri acad. Upsal. publicæ censuræ submittunt Jacob. Freder. Neikter, et Johannes Åblad, sudermannus Die I. Junii MDCCLXXIV. In auditorio Carolino majori Jacob Fredrik Neikter 1774 Latin
142 Specimen academicum, de Poësi tragica. Cujus partem secundam, consentiente ampliss. collegio philosophor. In illustri acad. Upsal. publicæ censuræ submittunt Jacob. Freder. Neikter, et alumnus regius Olavus Holmberg Jemtlandus. Die Junii MDCCLXXIV. In auditorio Carolino majori. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1774 Latin
143 Speciminis academici, de natura humana, in essentialibus conformi, sed, rerum externarum efficacia, varia. Part. I. ... adprobatam, præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro laurea p. p. Stip. Reg. Carolus Thyselius. Nericius. In Audit. Gust. Maj. d. XXII. Junii, MDCCXC Jacob Fredrik Neikter 1790 Latin
144 Theses de effectibus, utilibus vel noxiis e luxu derivandis. Quas ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico examini modeste subjicit Andreas Ekenberg, Ostrogothus. In Audit. Gust. Maj. d. IX Mart. MDCCXCI Jacob Fredrik Neikter 1790 Latin
145 Theses de lingvarum studio philosophico. Quas ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... p. p. Petrus Medén, Gothlandus Stip. Reg. In audit. Gustav. Maj. die 9. Decembr. 1789. Horis consvetis Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
146 Theses de mensura morali. Quas ... præside Mag. Jac. Fred. Neikter, ... p. p. Eschillus Wieselgren, Smolandus. In Audit. Gust. Maj. d. XXVIII April. MDCCXC. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1790 Latin
147 Thesium de initiis humanæ naturæ classem priorem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico submittit examini Nicol. Ol. Kasteman, Ostrogothus. In Audit. Gust. majori die XXX Maji MDCCXCII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
148 Thesium de initiis humanæ naturæ classis posterioris sectionem primam. ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico submittit examini Andreas Wetterberg, Ostrogothus. In Audit. Gust. majori die IX Junii MDCCXCII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
149 Thesium de initiis humanæ naturæ sectionis posteriores pars tertia. Quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico submittit examini Laurent. Ulricus Utterström, stip. Sparfeld. Uplandus. In Audit. Gust. maj. d. IX Maji MDCCXCVIII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
150 Thesium de initiis humanæ naturæ. Sectionis posterioris pars altera. Quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico submittit examini Johannes Holmblad, Dalia-Vermelandus. In Audit. Gust. maj. d. XI Febr. MDCCXCVII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
151 Thesium de initiis humanæ naturæ. Sectionis posterioris pars quarta. Quam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... p. p. Nicolaus Petr. Hulthin, Ostro-Gothus. In Audit. Gust. Maj. die XVIII Dec. MDCCXCVIII. H. C., sect. 2 p. 4 Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
152 Under kongl. maj:ts vistande i Upsala och uti hans kongl. höghets, kronprinsens academiens cancellers höga öfvervaro; Theser, på nådigsta befallning utgifne och försvarade, af Jac. Fred. Neikter, biblioth. och prof. samt Pehr Henr. Liliensparre, den 15 november 1786, i den större gustavianske lärosalen Jacob Fredrik Neikter 1786 Svenska
153 Underdånigste tal, holdne i Upsala academie den 15 nov. 1786. då hans kongl. höghet kronprinsen, såsom academiens canceller, nådigast behagade afhöra ompröfningen af de theser, som utgåfvos af Jacob Fredric Neikter, och försvarades af. - Pehr Henric Liljensparre. Upsala, tryckte hos directeuren Johan Edman Jacob Fredrik Neikter 1786 Svenska
154 En flyttfågels öden - en berättelse om och med Jacob Fredrik Neikter Arosenius Jacob Fredrik Neikter Arosenius 2001 Svenska
155 Om terrainlära Jacob Fredrik Neikter Arosenius 1880 Svenska
156 I anledning af deras majestäters konungens och drottningens samt deras fursteliga högheters af Baden höga närvaro i Upsala blifva offenteliga tal hållne på gustavianska lärosalen den 3 och 6 november år 1801. Uppsala, akademiska tryckeriet - 1801. 1801 Svenska
157 I anledning af deras majestäters konungens och drottningens samt deras fursteliga högheters af Baden höga närvaro i Upsala blifva offenteliga tal hållna på Gustavianska lärosalen den 4 och 6 november år 1801 1801 Svenska
158 Upsalia illustrata Johan Ihre 1769-1772 Latin
159 Upsalia illustrata cujus partem sextam ... sub præsidio ... Johannis Ihre ... publice defendet ... Jacobus Fredericus Neikter, vestmannus. In auditor. Carol. maj. d. XX nov. anni MDCCLXXI P. 6 Johan Ihre 1771 Latin
160 Circa connexionem artium scientiarumque elegantiorum cum genio populorum societatumque indole, observationes nonnullæ generaliores. Quarum partem primam ... præside ... Jac. Fr. Neikter, ... , defert Andreas Oldberg, Medelpadus. In audit. Gust. Maj. d. X Dec. MDCCXCVI Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.