Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maria Pettersson 312 träffar

Titel Författare År Språk
161 Paving the way for carbon-free energy technology - the case of wind power Nordic Environmental Social Science Conference : 15/06/2005 - 17/06/2005 Patrik Söderholm 2005 Engelska
162 Miljöprövning och konkurrenskraft i gruvindustrin - Lärdomar från Sverige, Finland, Australien och Kanada Patrik Söderholm 2016 Svenska
163 Environmental Regulation and Mining Sector Competitiveness Kristina Söderholm 2014 Engelska
164 Nano-Schottky contacts realized by bottom-up technique 2010 China Hong Kong 3-8 january INEC 2012 - 3rd International Nanoelectronics Conference Dmitry Suyatin 2010 Engelska
165 Law in Integrated and Adaptive Governance of Freshwater - A Study of the Swedish Implementation of the EU Water Framework Directive Johanna Söderasp 2018 Engelska
166 Samtidigt i New York Pia Andersson 2018 Svenska
167 Graphene-based nanocomposites for electronics and photocatalysis Ebrahim Chalangar 2019 Engelska
168 God havsmiljö 2020 - Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer Ulla Li Zweifel 2012 Svenska
169 Attractive Living Environments and Flows - Eight themes in planning good cities of the future Ulf Ranhagen 2017 Svenska
170-171 Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft - Lärdomar från 50 år av tillståndsprövningar (flera utgåvor) Patrik Söderholm 2022 Svenska
172 Bedömning i matematik - i lärandets och undervisningens tjänst 2021 Svenska
173 Rättsligt skydd av biologisk mångfald - etiska perspektiv och normkonflikter Caroline Gardelli 2023 Svenska
174 Kakelugnen i Sverige Svante Helmbaek Tirén 2024 Svenska
175 Smart Waste Treatment in the Circular Economy Elisabeth Wetterlund 2024 Engelska
176 Minnes-ord vid konungens högtbetrodde man, general-lieutentenanten, ridd. och comm. af Kongl. Maj:ts orden, samt ridd. af Svärdsordens stora kors första classen högvälborne grefve Johan Adam Cronstedts och dess makas, högvälborna grefvinnan Beata M. O. Cronstedts, född friherrinna Stackelberg, jordfästning i Jacobs kyrka den 7 mars 1836 af församlingens kyrkoherde Abraham Zacharias Pettersson 1836 Svenska
177 Solöga - minnesblad från förskolorna och förskollärarutbildningen i Örebro Siv Tjerneld-Pettersson 1979 Svenska
178 Kinder-Szenen - små dramatiska stycken : utgivna och försedda med ordlista Maja Pettersson 1925 Tyska
179-180 Kinder-Szenen - Små dramatiska stycken utg. och försedda med ordlista (flera utgåvor) Maja Pettersson 1939 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.