Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maria Pettersson 300 träffar

Titel Författare År Språk
161 Nano-Schottky contacts realized by bottom-up technique 2010 China Hong Kong 3-8 january INEC 2012 - 3rd International Nanoelectronics Conference Dmitry Suyatin 2010 Engelska
162 Law in Integrated and Adaptive Governance of Freshwater - A Study of the Swedish Implementation of the EU Water Framework Directive Johanna Söderasp 2018 Engelska
163 Environmental Regulation and Mining Sector Competitiveness Kristina Söderholm 2014 Engelska
164-165 Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft - Lärdomar från 50 år av tillståndsprövningar (flera utgåvor) Patrik Söderholm 2022 Svenska
166 Miljöprövning och konkurrenskraft i gruvindustrin - Lärdomar från Sverige, Finland, Australien och Kanada Patrik Söderholm 2016 Svenska
167 Paving the way for carbon-free energy technology - the case of wind power Nordic Environmental Social Science Conference : 15/06/2005 - 17/06/2005 Patrik Söderholm 2005 Engelska
168 Tillståndsprocesser och planering för ny elproduktion - Sverige i ett internationellt perspektiv Patrik Söderholm 2009 Svenska
169 Tillståndsprövning av kärnkraft - Etapp 3 – en syntes av tidigare erfarenheter och lärdomar för framtiden Patrik Söderholm 2012 Svenska
170 Tillståndsprövning för kärnkraft i Sverige Patrik Söderholm 2011 Svenska
171 Till fjälls kungsleden Årgång 93-94 (2022-2023) - Sommar och vinter Abisko - Hemavan 2023 Svenska
172 Water Hammer Induced Cavitation - A Numerical and Experimental Study 2017 June 7-9 Sweden Linköping SICFP’17 The 15th Scandinavian International Conference on Fluid Power 2017 Engelska
173 Minnes-ord vid konungens högtbetrodde man, general-lieutentenanten, ridd. och comm. af Kongl. Maj:ts orden, samt ridd. af Svärdsordens stora kors första classen högvälborne grefve Johan Adam Cronstedts och dess makas, högvälborna grefvinnan Beata M. O. Cronstedts, född friherrinna Stackelberg, jordfästning i Jacobs kyrka den 7 mars 1836 af församlingens kyrkoherde Abraham Zacharias Pettersson 1836 Svenska
174 Solöga - minnesblad från förskolorna och förskollärarutbildningen i Örebro Siv Tjerneld-Pettersson 1979 Svenska
175 Kinder-Szenen - små dramatiska stycken : utgivna och försedda med ordlista Maja Pettersson 1925 Tyska
176 Sol och jord Maja Pettersson 1930 Svenska
177 Sol och jord Inga Fjäll Maja Pettersson 1930 Svenska
178 Kvinnor och äppelträd Moa Martinson 1977 Svenska
179 Spiritualistiskt mediumskap Marita Pettersson 2020 Svenska
180 Om Minnen av minnet av Maria Stepanova Maxim Grigoriev 2019 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.