Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anita Söderlund 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skola-skolbarnsomsorg i samverkan Bengt-Erik Andersson 1997 Svenska
2 Verksamheten i Basketstugan - en beskrivning av MAFF-försöket i Järfälla kommun Kristina Berntzon 1982 Svenska
3 Verksamhetsrapport nr 2 inom Skolbom-projektet avseende relationen skola-skolbarnomsorg Baldur Kristijansson 1995 Svenska
4 Plus för unga Bil. 3, Plus för unga i Stockholm : rapport från ungdomsprojekt - slutsatser från lokalt utvecklingsarbete Sverige 1995 Svenska
5-6 Barn i skola och fritidshem - en studie kring samverkan (flera utgåvor) Anita Söderlund 2000 Svenska
7 Day nurseries and family-day care in Sweden - paper presented at a symposium on the ecology of care and education of children under three, Berlin, West Germany, February 23-26, 1977 Anita Söderlund 1977 Svenska
8 Försöka duger - utvärdering av försöksverksamhet enligt barnstugeutredningens förslag Anita Söderlund 1977 Svenska
9 Karlbergsskolan - ett lokal- och verksamhetsintegrerat lågstadium och fritidshem i Stockholm Anita Söderlund 1987-1989 Svenska
10 Karlbergsskolan Delrapport 1, En utvärdering av första verksamhetsåret 1986/87 - ett lokal- och verksamhetsintegrerat lågstadium och fritidshem i Stockholm Anita Söderlund 1987 Svenska
11 Karlbergsskolan Delrapport 2, Totalintegrerad skola och fritidshem : vad tycker barnen? - ett lokal- och verksamhetsintegrerat lågstadium och fritidshem i Stockholm Anita Söderlund 1989 Svenska
12 Kvalitativ utvärdering av SPPB:s verksamhet 1994 Anita Söderlund 1994 Svenska
13 Spädbarn på daghem, i familjedaghem och hemma - spädbarns utveckling i tre tillsynsformer : en jämförelse Anita Söderlund 1975 Svenska
14 Totalintegrerad skola och fritidshem som skolmodell - erfarenheter från 5 års försöksverksamhet vid Karlbergsskolan i Stockholm : en utvärderingsstudie Anita Söderlund 1993 Svenska
15 Verksamheten i Kullstastugan - en beskrivning av MAFF-försöket i Nynäshamn kommun Anita Söderlund 1982 Svenska
16 Verksamheten i Styrmannens barnstuga - en beskrivning av MAFF-försöket i Värmdö kommun Anita Söderlund 1984 Svenska
17 Livet i barnstugorna - en slutrapport från MAFF-projektet Inger William-Olsson 1985 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.