Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bengt Nordqvist 46 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kulturminne Bronsålderssundet Romulo Enmark 1977 Svenska
2 Dösen i Hunnebostrand - fornlämning 211 Hunnebostrand, Tossene socken, Bohuslän : arkeologisk undersökning 1984 Bengt Nordqvist 1985 Svenska
3 Västsvensk senmesolitikum i centrum - Anfasteröd, fornlämning 143, Ljungs socken, Bohuslän Bengt Nordqvist 1988 Svenska
4-5 Kemisk formelsamling som plånboksinlägg (flera utgåvor) Bengt Nordqvist 1960 Svenska
6-7 Matematisk formelsamling som plånboksinlägg (flera utgåvor) Stig Kruse 1958 Svenska
8 Metod för gravfältsanalys - ett försök att konstruera en metod för analys av gravfält betraktade som avgränsade kommunikativa enheter Romulo Enmark 1981 Svenska
9 Rostocks brunn, hälsobrunn och badanstalt Romulo Enmark 1954 Svenska
10 Kemisk formelsamling som plånboksinlägg Bengt Oskar Mattias Nordqvist 1942 Svenska
11 Vind och vatten - arkeologiska undersökningar i Bohuslän och Halland 1998 Svenska
12 Offerplats Finnestorp - grävredogörelse avseende arkeologisk undersökning 1902-2012 Bengt Nordqvist 2017 Svenska
13 Världens äldsta tuggummi? - ett urval spännande arkeologiska fynd och upptäckter som gjordes vid Huseby klev, och andra platser, inför väg 178 över Orust Robert Hernek 1995 Svenska
14 A study of the Mesolithic on the west coast of Sweden - including a case-study of coastal sites with organic remains from the boreal and early Atlantic periods Bengt Nordqvist 1998 Engelska
15 Coastal adaptations in the Mesolithic - a study of coastal sites with organic remains from the Boreal and Atlantic periods in Western Sweden Bengt Nordqvist 2000 Engelska
16 Norge/Vänerbanan - delen Hede-Älvängen - Västergötland, S:t Peder och Skepplanda socknar : arkeologisk utredning Betty-Ann Munkenberg 2005 Svenska
17 Kultplatsen i Stretered - Västergötland, Kållereds socken, Stretered 1:1, RAÄ 34, 77:2 och 85 : arkeologisk förundersökning och slutundersökning Bengt Nordqvist 2005 Svenska
18 Husby klev - en kustboplats med bevarat organiskt material från äldsta mesoliticum till järnålder : Bohuslän, Morlanda socken, Huseby 2:4 och 3:13, RAÄ 89 och 485 : arkeologisk förundersökning och undersökning Bengt Nordqvist 2005 Svenska
19 Kampstorp - boplats och gravlämningar från bronsålder och äldre järnålder : arkeologisk slutundersökning/teknisk rapport : Projekt Saltkällan-Håby, teknisk rapport 5 av 7 : Foss socken, Kampstorp 2:1 och Säleby 1:3, RAÄ 433 Bengt Nordqvist 2006 Svenska
20 Trollåsen - en 12 000 år gammal boplatslämning - Västergötland, Askim socken, Kobbegården 9:2, RAÄ 249 : arkeologisk för- och slutundersökning Bengt Nordqvist 2006 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.