Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Cederström 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Svenska insjö-och Östersjöfisket i betryck - Några ord med anledning af gällande fiskeri-stadga och dess tillämpning vid insjö-och Östersjöfisket af Claudius Agricola pseud. Claes Jacques Napoleon Cederström 1875 Svenska
2 Skånska fältrittklubben Skåne 1888-1938. Minnesskrift Claes Arvid Bror Cederström, överste 1938 Svenska
3-4 På lediga stunder (flera utgåvor) Claes Henrik Cederström 1876 Svenska
5 Skånska Fältrittklubben 1888-1938 - minneskrift Claes Cederström 1938 Svenska
6 Öfwerste-lieutenanten och riddarens friherre Claes Cederströms Memorial, angående det af höglofl. secreta-utskottet upgifne finance-systeme. Stockholm, tryckt hos Wennberg & Nordström, 1769 Claes Cederström 1769 Svenska
7 Berättelse om fisk-afwel i floder och insjöar Henri Milne-Edwards 1851 Svenska
8 Underdånig framställning om ändringar i kongl. landtmäteri-arfvodes-taxan m. m 1856 Svenska
9-11 Minnes-sång öfver konung Carl XIV Johan (flera utgåvor) Rudolf Cederström 1846 Svenska
12-13 Qwällen i skogen m. fl. stycken jemte reseminnen samt öfversättningar efter Lamartine, Victor Hugo, Giuseppi Barbieri m.fl (flera utgåvor) Rudolf Cederström 1843 Svenska
14 Spanioren i Särna - berättelse från Dalarne Rudolf Cederström 1842 Svenska
15 Sång öfver grefve Johan Gabr. Oxenstjerna Rudolf Cederström 1845 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.