Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Abraham Almquist 17 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 In doctrinam de precatione observationes. Dissertio academica. Quam venia max. ven. facult. theol. Ups. præside ... Er. Abrah. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Nicolaus Fröding, philos. cand. a sacr. ordin. Westrogothus. In audit. Gustaviano die VII Dec. MDCCCVIII. H. A. M. S (flera utgåvor) Erik Abraham Almquist 1808 Latin
3-4 Historia de baptismo, observationibus criticis, exegeticis et dogmaticis illustrata, quam venia max. v. ordinis theol. Ups. præside ... Er. Abrah. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Gustavus von Troil, docens in fac. theol. Pars prima. In audit. Gust. maj. die XIV Dec. MDCCCII (flera utgåvor) Erik Abraham Almquist 1802 Latin
5-6 Dissertatio de præstantia ethices christianæ in finibus hominis invicem conciliandis, ex allegatis s. s. locis illustrata, cujus partem tertiam, ex speciali s:æ reg. maj:tis gratia et venia max. ven. fac. theol. Ups. publico examini subiciit ... Er. Abr. Almquist ... respondente Jon. Ulr. Almquist, Roslago. In audit. consist. eccl. die XXI Dec. MDCCXCVIII. H. C (flera utgåvor) Erik Abraham Almquist 1798 Latin
7-8 Dissertatio de præstantia ethices christianæ in finibus hominis invicem conciliandis, ex allegatis s. s. locis illustrata, cujus partem secundam, ex speciali s:æ reg. maj:tis gratia et venia max. ven. fac. theol. Ups. publico examini subiciit ... Er. Abr. Almquist ... respondente Andrea Frænell, a sacr. ordin. Helsingo. In audit. consist. eccl. die XVIII Dec. MDCCXCVIII. H. C (flera utgåvor) Erik Abraham Almquist 1798 Latin
9 Ur biskop E.A. Almquists "Själfbekännelser" Erik Abraham Almquist 1910 Svenska
10 Memorial, till högwördige presteståndets protocoll, den 3 september 1810. Af doct. E.A. Almquist. Örebro, tryckt hos N.M. Lindh, 1810 Erik Abraham Almquist 1810 Svenska
11 Tal vid borgmästarens i Hernösand, commerce-rådets herr Michael Lindströms jordfästning, i S:t Nicolai kyrka, d. 5 october 1823, hållit af E.A. Almqvist ... Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1823 Erik Abraham Almquist 1823 Svenska
12 Dissertatio de prudentia Gustavi I:mi, religionem in Svecia reformantis, non mere politica, quam suffrag. inclyt. phil. ordine, præside mag. Erico M. Fant ... p. d. p. stipendiarius Possiethianus Ericus Abrahamus Almquist, Roslagus. In audit. Gust. maj. 24 Maji 1786. Horis a. m. solitis Eric Michael Fant 1786 Latin
13 Idea finis ultimi et moralis pretii, pro diversa hominis consideratione examinata, cujus partem priorem cons. inclyt. ord. philos. Ups. præside mag. Dan. Boëthio ... pro gradu p. p. Ericus Abrah. Almquist, Roslagus. In audit. Gust. maj. d. III Maji MDCCXCIV. Horis solitis Daniel Boëthius 1794 Latin
14 Dissertatio de præstantia ethices christianæ in finibus hominis invicem conciliandis, ex allegatis s. s. locis illustrata, cujus partem primam, venia max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro gradu p. p. mag. Eric. Abrah. Almquist ... In audit. Gust. maj. d. XVII Dec. MDCCXCVI. Horis ante et post merid. solitis Eric Jonas Almquist 1796 Latin
15-16 Dissertatio theologica de præstantia ethices christianæ respectu principii e quibusdam N.T. locis enucleata. Quam ... præside doct. Joh. Winbom, ... Pro candidatura theologica p. p. mag Eric Abrah. Almquist, ... In audit. Gust. maj. d. 12 Junii 1795. Horis consvetis (flera utgåvor) Johan Winbom 1795 Latin
17 Catalogus librorum quos reliquit Ericus Abr. Almquist ... Sub hasta vendendorum Upsaliae d. 13 octbr. et sequ. 1832 Erik Abraham Almquist 1832 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.