Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Hellberg 2 träffar

Titel Författare År Språk
1 Större vattensalamander i tio Natura 2000-områden i Örebro län: test och utvärdering av övervakningsmetodik 2002. Daniel Gustafson 2004 Svenska
2 Större vattensalamander i Örebro län: inventering 2003 - sammanställning av kända lokaler 1989-2003 Eva Hellberg 2004 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.