Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunilla Härnsten 35 träffar

Titel Författare År Språk
1 Avslutad och pågående forskning 1983 Svenska
2 Vi är alla medaktörer - Rapport från projektet Jämställd förskola i Kronobergs län Lena Carlsson 2005 Svenska
3 Flickor och pojkar i skolan - vad tycker 71 lärare? : kursutvärdering Åsa Carlsson 1991 Svenska
4 Deltagarorienterad pedagogisk forskning - bidrag till NFPFs symposium om deltagarorienterad forskning i Stockholm, mars 2001 2001 Svenska
5 Familjen:III - Familjen och skolan : Familjen och framtiden - kan vi sia om den utveckling som ligger framför oss? 1995 Svenska
6 För barnen, med barnen och bland barnen - en vänbok till Eva-Mari Köhler 1993 Svenska
7 För våra barn - fem europeiska kvinnor i tiden 1996 Svenska
8 För våra barn 4, Nadezhda Konstantinova Krupskaya (1869-1939) - om kvinnliga pedagoger i modern tid 1994 Svenska
9 För våra barn 6, Mary Wollstonecraft (1759-1797) - om kvinnliga pedagoger i modern tid 1994 Svenska
10-12 Förutsättningar för forskningscirklar i skolan - en kritisk granskning (flera utgåvor) Lars Holmstrand 2003 Svenska
13 Att närma sig eleverna och det lokala samhället - ämnessamverkan och lärarlag på en högstadieskola Gunilla Härnsten 1993 Svenska
14 Ett decennium av SOL i Sverige - socialistisk lärarorganisering på 1970-talet i Sverige, med jämförande exempel från några andra länder Gunilla Härnsten 1988 Svenska
15 "Det hör till själva livet-" - utvärdering av tio projekt inom den så kallade högstadiesatsningen Gunilla Härnsten 1993 Svenska
16 Forskning om, för och med - utgångspunkter i ett forskningsprogram om specialpedagogikens funktioner, med exempel från en lärarutbildning Gunilla Härnsten 1999 Svenska
17 Forskningscirkeln - pedagogiska perspektiv Gunilla Härnsten 1991 Svenska
18 Granskning av tillsättningar av skolledare i Uppsala län under åren 1985/1989 - huvudsakligen utifrån jämställdhetsaspekten - rapport från Uppsala län Gunilla Härnsten 1990 Svenska
19 Högstadiets datalära från flickors/kvinnors perspektiv - en förstudie Gunilla Härnsten 1990? Svenska
20 Kunskapsmöten i skolvärlden - exempel från tre forskningscirklar Gunilla Härnsten 2001 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.