Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunnar Hallin 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 Översiktlig naturinventering av Askersunds kommun (utom Tiveden) Eva Ekholm 1980 Svenska
2 Borås typografklubbs minnesskrift Gunnar Hallin 1940 Svenska
3 Boråstyper genom åren - 1890-1965 : Borås typografklubbs jubileumsskrift Gunnar Hallin 1965 Svenska
4 Flora i Lerbäcks socken i Närke Gunnar Hallin 2019 Svenska
5 Gaddsteklar från Hällefors och Nydalen - en sanddyn i norra länsdelen och en naturbetesmark i södra Gunnar Hallin 2005 Svenska
6 Gaddsteklar från Hällefors och Nydalen- en sanddyn i norra länsdelen och en naturbetesmark i södra Gunnar Hallin 2005 Svenska
7 Gaddsteklar från Listerlandet - inventering av några torrängsartade lokaler 2005 Gunnar Hallin 2006 Svenska
8 Gaddsteklar från Listerlandet Inventering av några torrängsartade lokaler 2005 Gunnar Hallin 2006 Svenska
9-10 Gaddsteklar från östra Blekinge - samt Ire naturreservat (flera utgåvor) Gunnar Hallin 2007 Svenska
11 Gaddsteklar i Örebro län - 60 års eget samlande och en sammanställning av befintlig kunskap Gunnar Hallin 2012 Svenska
12 Inventering av ängs- och betesmarker i Örebro län Södra delen Gunnar Hallin 1995 Svenska
13 Inventering av ängs-och hagmarker i Örebro län Norra delen Gunnar Hallin 1995 Svenska
14 Naturvårdsinventering Boxholms kommun - redovisning av översiktlig naturvårdsinventering inom Boxholms kommun utförd 1970-72 Gunnar Hallin 1974 Svenska
15 Naturvårdsinventering Mjölby kommun - redovisning av översiktlig naturvårdsinventering inom Mjölby kommun utförd 1970-71 Gunnar Hallin 1973 Svenska
16 Trumgräshoppa i Örebro län 2004 - besök på tidigare kända och tänkbara nya lokaler Gunnar Hallin cop. 2007 Svenska
17 Trumgräshoppa i Örebro län 2004: besök på tidigare kända och tänkbara nya lokaler Gunnar Hallin 2008 Svenska
18 25 års fackligt arbete - några glimtar ur Svenska grov- och fabriksarbetareförbundets avdelning n:r 157 Viskafors verksamhet under åren 1916-1941 Lorentz Jönsson 1941 Svenska
19 50 års fackligt arbete - Svenska fabriksarbetareförbundet, avd. 157, Viskafors Lorentz Jönsson 1966 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.