Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 81 träffar

Titel Författare År Språk
1 Švedske narodne bajke Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1962
2 Märkvärdigheter rörande skånska adeln Johan Christopher Barfod 1847 Svenska
3-4 Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden 1788-1794 (flera utgåvor) Johan Christopher Barfod 1846 Svenska
5 Konungens återkomst 21 maj 1791 förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statuë-equestre oprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett ordens-sällskap på deras årliga fäst 19 aug. 1791 Carl Michael Bellman 1846 Svenska
6 N. J. O. Blommérs taflor Nils Blommér 1854 Svenska
7 Sagan om Didrik af Bern 1850-1854 Svenska
8 Sagan om Didrik af Bern H. 1-2 1850 Svenska
9 Sagan om Didrik af Bern H. 3 : namn- och innehålls-förteckning 1854 Svenska
10 Le chien boiteux et autre contes Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1999 Franska
11 Dacke-fejden - historiskt skådespel i fem akter Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1846 Svenska
12 Folksägner från Värend Gunnar Olof Hyltén-Cavallius Svenska
13 En förtrollad groda Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1978 Svenska
14 Gåtor ock spörsmål från Värend - upptecknade på 1830-talet Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1882 Svenska
15 Herr Scott och methodismen - eller granskning och vederläggning af pastor Geo. Scotts nyss utgifna skrift om Sweriges religiösa tillstånd Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1842 Svenska
16 Historie-målaren Nils Jacob Olsson Blommér Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1854 Svenska
17 Minnes-ord öfver kontrakts-prosten i Albo härad, prosten och kyrkoherden i Wislanda och Blädinge församlingar mag. Carl Fredrik Cavallius Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1857 Svenska
18 Old Norse fairy tales, gathered from the Swedish Folk Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1882 Engelska
19-20 Om draken eller lindormen (flera utgåvor) Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1885 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.