Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Adolf Helsingius 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bespisning af folkskolebarn - Föredrag i Husmoderförbundet Gustaf Adolf Helsingius 1909 Svenska
2 Fattigvårdens nydaning i Finland under tre årtionden Gustaf Adolf Helsingius 1918 Svenska
3 Finlands näringar - Med noter och tillägg af utgifvaren. Aftryck från Wasa tidning Gustaf Adolf Helsingius 1882 Okänt
4 Från min mannaålder - Hågkomster II Gustaf Adolf Helsingius 1929 Svenska
5 För flere kommuner gemensamma fattigvårdsanstalter för drinkare, arbetsmotvilliga och sinnessjuka Gustaf Adolf Helsingius 1911 Svenska
6 Förslag till program för undsättningsåtgärderna - Undert.: G.A.H. Gustaf Adolf Helsingius 1902 Svenska
7-8 Handbok i fattigvård (flera utgåvor) Gustaf Adolf Helsingius 1917 Svenska
9 Handbok i samhällets barnavård och skyddsuppfostran Gustaf Adolf Helsingius 1907 Svenska
10 Hågkomster Gustaf Adolf Helsingius 1927 Svenska
11 I skogsbyn - dikt i sju sånger Gustaf Adolf Helsingius 1904 Svenska
12 Kring totalförbudet, sedeslösheten och förvildningen Gustaf Adolf Helsingius 1926 Svenska
13 Den lösa befolkningen och hemslöjden Gustaf Adolf Helsingius 1901 Svenska
14 Mot tidens sedefördärv - Tre föredrag Gustaf Adolf Helsingius 1926 Svenska
15 Några uppsatser i folkuppfostran, förebyggande fattigvård och barnavård - Från en studieresa år 1910.Omsl. Gustaf Adolf Helsingius 1910 Svenska
16 Den rådande sedeslösheten Gustaf Adolf Helsingius 1920 Svenska
17 Ströskrifter om olika vägar till framgång Gustaf Adolf Helsingius 1931 Svenska
18 Undsättningsarbetet i höga norden Gustaf Adolf Helsingius 1908 Svenska
19-20 Ur armodets värld (flera utgåvor) Gustaf Adolf Helsingius 1920 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.