Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henning Lönnemark 21 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vad kostar maskinarbetet i jordbruket? - hur kostnaden beräknas : exempel på taxor Henning Lönnemark 1961 Svenska
2 Flergårdsanvändning av jordbruksmaskiner Henning Lönnemark 1969 Svenska
3 Kostnader och kostnadsberäkningar för jordbruksmaskiner Henning Lönnemark 1971 Svenska
4 Undersökning rörande maskinstationer och deras verksamhet Henning Lönnemark 1945 Svenska
5 Handledning för maskinhållare - Guide for contractors Henning Lönnemark 1948 Svenska
6 Hur kostnader och taxor för maskinarbeten i jordbruket beräknas, Tillägg år 1950. Rådgivande taxor för traktorarbeten i jordbruket år 1950 Henning Lönnemark 1950 Svenska
7 Nya erfarenheter av självbindare i gemensamt bruk Nils Berglund 1941 Svenska
8 Nya erfarenheter av tröskverk i gemensamt bruk Nils Berglund 1942 Svenska
9 Nya erfarenheter av traktorer i gemensamt bruk Nils Berglund 1942 Svenska
10 Hur taxor för maskinarbete beräknas Nils Berglund 1943 Svenska
11 Potatisodling med hjälp av universalredskap 1943 Svenska
12 Täckning av sädesskylar med pappershattar - Redogörelse för 1943 års försök med skördehattar samt översikt över tidigare försök och iakttagelser Yngve Andersson 1944 Svenska
13 Skall jag köpa maskinen? Henning Lönnemark 1955 Svenska
14 Beräkning av kostnader och taxor för maskinarbeten i jordbruket Henning Lönnemark 1953 Svenska
15-16 Hur kostnader och taxor för maskinarbeten i jordbruket beräknas (flera utgåvor) Henning Lönnemark 1949 Svenska
17 Handledning för maskinhållare, maskinbolag och maskinföreningar - With an English summary. Illustr. Henning Lönnemark 1946 Svenska
18 Aktuella mekaniseringsfrågor - studier i USA 22.10-15.12.1968 Henning Lönnemark 1969 Svenska
19 Multifarm use of agricultural machinery Henning Lönnemark 1967 Engelska
20 Jordbrukets tekniska hjälpmedel 1-12 Lennart Gröné 1942 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.