Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan O. Mattsson 67 träffar

Titel Författare År Språk
1 Väderlekslära och klimatologi Jan O. Mattsson 1971 Svenska
2 Meteorologi Jan O. Mattsson 1970 Svenska
3 Några mikroklimatologiska temperatureffekter registrerade med infrarödtelevision Jan O. Mattsson 1976 Svenska
4 Naturgeografisk fältmetodik i arida miljöer - Naturgeografiska institutionens i Lund forskarfältkurs i Tunisien 13-28 mars 1981 1981 (duplic.) Svenska
5 Climatic background factors for testing an ice-surveillance system Sven Lindqvist 1979 Svenska
6 Klimatet i lövskog, barrskog och på öppen ängsmark - resultat av några jämförande mätningar på en lokal i östra Skåne Jan O. Mattsson 1982 (duplic.) Svenska
7 Naturgeografiska studier i arid miljö - Naturgeografiska institu tionens i Lund forskarfältkurs i Tunisien 25 mars-6 april 1984 1984 Svenska
8 Numerisk simulering av kalluft - kunskapsöversikt och planeringsbakgrund 1986 Svenska
9 Microclimatic observations in and above cultivated crops - with special regard to temperature and relative humidity Jan O. Mattsson 1961 Engelska
10 Brief fluctuations of temperature in and over a potato field and over fallow ground - results and discussion of some measurements with a galvanometer oscillograph Jan O. Mattsson 1965 Engelska
11 Studies on the thermal structure of a pals Sven Lindqvist 1965 Engelska
12 The temperature climate of potato crops Jan O. Mattsson 1966 Engelska
13 Soil temperatures and light, wind and air humidity conditions of potato crops Jan O. Mattsson 1966 Engelska
14 Thermal patterns in the landscape recorded with infrared technique and stimulated in model experiments Jan O. Mattsson 1969 Engelska
15 Retroreflection of light from drop-covered surfaces and an image-producing device for registration of this light Jan O. Mattsson 1972 Engelska
16 Dewbows and fogbows in divergent light Jan O. Mattsson 1971 Engelska
17 Canyon geometry, street temperatures and urban heat island in Malmö, Swden Lars Bärring 1985 Engelska
18 Heiligenschein och retroreflexion från daggbelagda ytor Jan O. Mattsson 1971 Svenska
19 Färgkodning av satellitregistrerad värmebild Jan O. Mattsson 1973 Svenska
20 Fotografiska studier av medljus-motljuskontraster (rymdstrukturer) hos några odlade fält Jan O. Mattsson 1972 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.