Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan O. Mattsson 67 träffar

Titel Författare År Språk
1 Canyon geometry, street temperatures and urban heat island in Malmö, Swden Lars Bärring 1985 Engelska
2 ERTS-1 1, Molnstudier med bilder från ERTS-1 1973 Svenska
3 Några praktiska försök med ett sliroptiskt koincidenssystem = - Some practical experiments with schlieren-optics : the paper deals with construction of and tets with a schlieren-optical coincidence system adjusted to field conditions Per Olof Holtz 1979 Svenska
4 Kyla - i vetenskap och konst 2020 Svenska
5 Climatic background factors for testing an ice-surveillance system Sven Lindqvist 1979 Svenska
6-7 Lokalklimatiska kartor för användning i kommunal översiktlig planering - en metodstudie (flera utgåvor) Sven Lindqvist 1983 Svenska
8-9 Lokalklimatiska kartor för olika planeringsnivåer - en pilotstudie (flera utgåvor) Sven Lindqvist 1986 Svenska
10 Micro- and mesometeorological information by means of remote sensing techniques Sven Lindqvist 1975 Engelska
11 Studies on the thermal structure of a pals Sven Lindqvist 1965 Engelska
12 Brief fluctuations of temperature in and over a potato field and over fallow ground - results and discussion of some measurements with a galvanometer oscillograph Jan O. Mattsson 1965 Engelska
13 Climate information in night-recorded aerial photographs with special regard to registrations and in reflected light Jan O. Mattsson 1974 Engelska
14 Cropclimatic studies - with special regard to the air temperature of potato fields Jan O. Mattsson 1966 Engelska
15 Dewbows and fogbows in divergent light Jan O. Mattsson 1971 Engelska
16-17 Energiförluster genom vind - bedömning av tre förslag till stadsplan för Bulltoftaområdet i Malmö (flera utgåvor) Jan O. Mattsson 1980 Svenska
18 Erosionsproblem i Sverige Jan O. Mattsson 1984-9999 Svenska
19 Erosionsproblem i Sverige 1, Vinerosionsproblem med särskild hänsyn till de skånska odlingsområdena Jan O. Mattsson 1984 Engelska
20 Fotografiska studier av medljus-motljuskontraster (rymdstrukturer) hos några odlade fält Jan O. Mattsson 1972 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.