Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Philip Gustaf Anjou 5 träffar

Titel Författare År Språk
1 Cateches, eller christendoms-lära för döfstumma Philip Gustaf Anjou <S.a.> Okänt
2-3 Cateches, eller christendoms-lära i sammandrag, för döfstumma (flera utgåvor) Philip Gustaf Anjou 1860 Svenska
4 Vita S. Brynolphi Svethice ex apographo Örnhjelmiano Bibliothecae R. Acad. Upsal. aucta et illustrata. Venia ampl. Facult. Philos. Upsal. præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Philippus Gustavus Anjou Uplando-Rosl. in Audit. Gustav. die vi. Junii MDCCCXXXVI. H. A. M. S P. III Johan Henrik Schröder 1836 Latin
5 Commentariolum in vaticinia prophetæ Haggæi quod venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Mag. Christophorus Mauritz. Årre ... et Philippus Gustavus Anjou stip. Possieth. Roslagi. In Audit. Gust. die XI Jun. MDCCCXXVIII. H. P. M. S P. III Christopher Mauritz Årre 1828 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.