Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ronald Colven 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 Akustik i förskolor och fritidshem - en slutrapport från MAFF-projektets akustikstudie Ronald Colven 1986 Svenska
2 Kontinuitet i planering - en studie i kommunal planering från MAFF-projektet Ronald Colven 1986 Svenska
3 Kragstalundsprojektet - en utvärdering - AMFO 1694 Ronald Colven 1993 Svenska
4-5 Planering och projektering av anpassbara byggnader (flera utgåvor) Ronald Colven 1981 Svenska
6 The possibilities of exchange - an exploratory visit to schools of architecture in England, Scotland and Wales Ronald Colven 198-? Engelska
7 Rapport från forskningsprojektet Pedagogik och skolmiljö Ronald Colven 1979 Svenska
8 Skolpersonalens arbetsmiljö - problemstudier av planering och användning av skolans fysiska miljö Ronald Colven 1983 Svenska
9 Today's design - tomorrow's use - continuity in the planning process Ronald Colven 1990 Engelska
10-11 Utformning av lärosalar (flera utgåvor) Ronald Colven 1994 Svenska
12 Utformning av lärosalar - i ett undervisnings- och planeringsperspektiv Ronald Colven 1994 Svenska
13-14 Mångsidigt användbara förskolor & fritidshem - energibesparing i förskolor och fritidshem : förstudie till experimentbygge (flera utgåvor) 1980 Svenska
15 Planering och användning av en flexibel förskolebyggnad, Borgvallastugan 1982 Svenska
16 EMILIA i skolan - skolmiljön i fyra skolor sedd ur elevperspektiv Ann Skantze 1986 Svenska
17 Skolplanering i England inför 80- och 90-talen - en reserapport från forskningsprojektet EMILIA 1983 Svenska
18 Livet i barnstugorna - en slutrapport från MAFF-projektet Inger William-Olsson 1985 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.