Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sofia Kjellström 12 träffar

Titel Författare År Språk
1 Positioning the study of first line managers’ resilient action strategies 2019 June 24-27 Sweden Kalmar 8th REA Symposium on Resilience Engineering: Scaling up and Speeding up Johan Karltun 2019 Engelska
2-3 Ansvar, hälsa och människa - en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa (flera utgåvor) Sofia Kjellström 2005 Svenska
4 De komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg - en fallstudie av finansiella incitament och dess konsekvenser ur ett arbetsmiljöperspektiv - Slutrapport Sofia Kjellström 2017 Svenska
5 Financial incentives and motivation - "What we do is the same but how we do it is different" Gothenburg 2016 12-15 April International Forum on Quality & Safety in Healthcare Sofia Kjellström 2016 Engelska
6 Högskoleutbildning för hållbar utveckling - En kartläggning vid Jönköpings högskola Sofia Kjellström 2014 Svenska
7 Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer Sofia Kjellström 2019 Svenska
8 Ett lapptäcke - filosofiska essäer om hälsa och samhälle 1997 Svenska
9 Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap - en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet Eva Norrman Brandt 2019 Svenska
10-11 Etikboken - etik för vårdande yrken (flera utgåvor) Lars Sandman 2018 Svenska
12 Change agents and use of visual management tools in care process redesign - Implications on working conditions for operative managers and healthcare professionals Anna Williamsson 2018 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.