Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Thomas Sandstedt 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att verka utan mandat - en utvärdering av arbetet med kompetensutveckling vid Lunds universitet Lena Bergström 2001 Svenska
2 Meriterande meriter? - en undersökning av hur Växjö universitet bedömt pedagogiska meriter vid läraranställningar 2002-2003 Gunilla Broberg 2004 Svenska
3 Chefsförsörjningens problematik - en utvärdering av rekryteringsprocessen av chefer inom förvaltningen 2003 Svenska
4 Kvalitet och kollegialitet - vänbok till Leif Lindberg 2012 Svenska
5 " Möjligheternas ledarskap" - en utvärdering av ledarutveckling och prefekters uppfattning av ledarskap Thomas Sandstedt 2002 Svenska
6 Om kriterier för avhandlingar - form, struktur, innehåll och socialisation Thomas Sandstedt 2007 Svenska
7-8 Om rekrytering i akademin - exemplen prefekter och forskarstuderande (flera utgåvor) Thomas Sandstedt 2013 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.