Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Thorsten Stenborg 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 Om kartprojektioner - en översikt Joel Vilhelm Eriksson 1967 Svenska
2 Delay of run-off from a glacier basin Thorsten Stenborg 1970 Engelska
3-4 Fältmätning (flera utgåvor) Thorsten Stenborg 1977 Svenska
5 Geovetenskapliga forskningsinsatser i anslutning till planerad väg Kiruna- Riksgränsen (väg 98) - rekognoscering, områdesbeskrivning, programförslag = Earth science research in conjunction with the planned road from Kiruna to Riksgränsen : a reconnaisance survey and suggestions for future research Thorsten Stenborg 1977 Svenska
6 Glacialhydrologiska studier vid Mikkaglaciären med särskild hänsyn till snöns fördröjande inverkan på avrinningen Thorsten Stenborg 1969 Svenska
7 Glacier drainage connected with ice structures Thorsten Stenborg 1968 Engelska
8 Glaciologi Thorsten Stenborg 1974 Svenska
9 Hydrologi och oceanografi - översikt och kompendium för geovetenskap A1 Thorsten Stenborg 1976 Svenska
10-11 Klimatologi (flera utgåvor) Thorsten Stenborg 1977 Svenska
12 Problems concerning winter run-off from glaciers Thorsten Stenborg 1965 Engelska
13 Some observations of differential ice-movements on Mikkaglaciären Thorsten Stenborg 1966 Engelska
14 Some viewpoints on the internal drainage of glaciers Thorsten Stenborg 1973 Engelska
15 Studier av avrinningsfördröjning inom Mikkaglaciärens dräneringsområde medelst regressionsanalys Thorsten Stenborg 1969 Svenska
16-17 Studies of the hydrological characteristics of glaciers (flera utgåvor) Thorsten Stenborg 1970 Engelska
18 Studies of the internal drainage of glaciers Thorsten Stenborg 1969 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.