Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ulla Wikander 33 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ivar Kreugers tändsticksmonopol 1925-1930 - fem fallstudier av marknadskontroll genom statsmonopol Ulla Wikander 1977 Svenska
2 Kvinnoarbete och könssegregering i svensk industri 1870-1950 - tre uppsatser Lynn Karlsson 1986 Svenska
3 Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980 - genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik Ulla Wikander 1988 Svenska
4-7 Delat arbete, delad makt - om kvinnors underordning i och genom arbete : en historisk essä (flera utgåvor) Ulla Wikander 1997 Svenska
8 Svensk historia underifrån 1, Tänka, tycka, tro 1993 Svenska
9 International business and Central Europe, 1918-1939 1983 Engelska
10 Von der Magd zur Angestellten - Macht, Geschlecht und Arbeitsteilung 1789-1950 Ulla Wikander 1998 Tyska
11-12 Det evigt kvinnliga - en historia om förändring (flera utgåvor) 2001 Svenska
13 Gemensam vårdnad - att skiljas som vänner Tobias Berggren 1977 Svenska
14 Svensk historia underifrån 1993-1994 Svenska
15 Svensk historia underifrån 2, Bryta, bygga, bo 1994 Svenska
16 Protecting women - labor legislation in Europe, the United States, and Australia, 1890-1920 cop. 1995 Engelska
17 Kvinnor mot kvinnor - om systerskapets svårigheter 1999 Svenska
18 Kreuger's match monopolies, 1925-1930 - case studies in market control through public monopolies Ulla Wikander 1980 Engelska
19 Kvinnoarbete i Europa 1789-1950 - genus, makt och arbetsdelning Ulla Wikander 1999 Svenska
20 Makt och försörjning Susanna Hedenborg 2003 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.