Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ylva Krook 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Är förskolan och skolan goda utvecklingsmiljöer? Gunilla Dahlberg 1973 Svenska
2 Arbetsformen i förskolan och på lågstadiet - en jämförande observationsstudie med utgångspunkt i Piagets utvecklingspsykologiska teori Marianne Josephson 1973 Svenska
3 Arbetsformen på lågstadiet - en utvecklingspsykologisk analys av litteratur rörande lågstadiet Ylva Krook 1973 Svenska
4 Arbetssättet i förskola och lågstadium - metodbeskrivning Ylva Krook 1973 Svenska
5 Att vilja lära - om förskolans och lågstadiets arbetsformer : en analys utifrån Jean Piagets teori Ylva Krook 1977 Svenska
6 Rapport om undersökning rörande "trötthetssymtom" hos barn på daghem Stina Sandels 1967 Svenska
7 Arbetsformen i förskolan Inger William-Olsson 1973 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.