Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Yvonne Liliegren 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tes t av system Aqua - version 2000-04-07 : 30 vattendrag i Jönköpings län : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län Linda Andersson 2000 Svenska
2 Biologisk mångfald i Jönköpings län - årsrapport för 1997 från regional miljöövervakning 1998 Svenska
3 Bolmens tillflöden - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
4 Lagans avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
5 Lagans avrinningsområde: naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
6 Nissans nedre avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
7 Nissans nedre avrinningsområde: naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
8 Nissans övre avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
9 Nissans övre avrinningsområde: naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
10 Tidans avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
11 Tidans avrinningsområde: naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
12 Djur och växter i Jönköpings län - årsrapport för 2003 från regional miljöövervakning 2003 Svenska
13 Floraövervakning i Jönköpings län 2006: ett rikt odlingslandskap Margareta Edqvist 2007 Svenska
14-16 Biotopkartering - vattendrag - metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län (flera utgåvor) Anton Halldén 2002 Svenska
17 Biotopkartering vattendrag - Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag Anton Halldén 2002 Svenska
18 Biotopkartering - sjöstränder - metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till sjöstränder Conny Jacobson 2000 Svenska
19 Uppdatering av våtmarksinventeringen i Hallands län 1994-1995 Monika Larsson 1998 Svenska
20 Avrinning från brukad skogsmark 1996 - årsrapport från den löpande övervakningen av vattenkemi från normalt brukad skogsmark i Jönköpings län : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län Yvonne Liliegren 1997 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.