Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sofokles 499 träffar

Titel Författare År Språk
221-222 Oidipus i Kolonos (flera utgåvor) Sofokles 1974 Svenska
223 Sophocles' Oedipus at Colonus - manuscript materials Sofokles 2008 Engelska
224 The papyrus fragments of Sophocles - an edition with prolegomena and commentary by Richard Carden Sofokles 1974 Grekiska, klassisk (-1453)
225 Le " Philoctète" en vers français de Charles Delanoue Sofokles 1997 Franska
226 Philoctete, tragédie du grec de Sophocle, en trois actes et en vers; par mr. de La Harpe ... A Stockholm, de l'imprimerie royale. M.DCC.LXXXIV. (Se vend à Stockholm, à l'imprimerie royale.) Sofokles 1784 Franska
227 Philoctetes Sofokles 1990 Grekiska, klassisk (-1453)
228-231 Philoctetes (flera utgåvor) Sofokles 2013 Engelska
232 Philoctetes, tragedie - Fri öfversättning ifrån franskan. Grekiskt original Sofokles 1818 Svenska
233-234 Philoctetes, tragedie. Fri öfversättning ifrån franskan. Grekiskt original. Franska öfversättningen, utaf de La Harpe, hvilken man med någon frihet följt, hade bordt falla uti en skickligare mans händer. Detta arbete öfverlemnas nu utan - anspråk, torde ock hända, utan förtjenst, åt allmänna omdömet. Svenska öfversättaren. Stcokholm ! , Elméns och Granbergs tryckeri, 1818 (flera utgåvor) Sofokles 1818 Svenska
235 The Philoctetes of Sophocles Sofokles 1906 Grekiska, klassisk (-1453)
236-237 Philoktetes (flera utgåvor) Sofokles 1947 Svenska
238 Philoktetes, vers. 1-667 - Overs. Af M.J. Bugge. Progr. Sofokles 1865 Norska
239 The plays and fragments Sofokles 1893- Grekiska, klassisk (-1453)
240 The plays and fragments Sofokles 1883-1896 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.