Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Luther 3603 träffar

Titel Författare År Språk
261 D:r Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling - av Kungl. Maj:t gillad och stadfäst den 11 okt. 1878 Martin Luther 1948 Svenska
262 Bordssamtal Martin Luther 1957 Svenska
263 Doktor Martin Luthers lära om Kristi dyra återlösningsverk i anledning av Pauli ord, Gal. 1:4, 5, och kap. 3:13, 14, jämte Luthers predikan om Kristi lidande samt hans anvisning till Kristi lidandes rätta bruk Martin Luther 1963 Svenska
264-265 Dr Martin Luthers lilla katekes med förklaring (flera utgåvor) Martin Luther 19-? Svenska
266 Dr Martin Luthers lilla katekes - med parallellspråk för skolan och hemmet Martin Luther 1901 Svenska
267 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla Martin Luther 1860 Svenska
268 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla D. 1, eller Förklaring öfver de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Winterafdelningen Martin Luther 1860 Svenska
269 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla D. 1, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Sommarafdelningen Martin Luther 1860 Svenska
270 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla D. 2, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars epistlar Martin Luther 1860 Svenska
271 Folkskolans katekes - Dokt. Mårt. Luthers Lilla katekes : med förklaring Martin Luther 1991 Svenska
272 Doktor Mårten Luthers Lilla katekes med kort utweckling - af Kongl. Maj:t den 11 oktober 1878 antagen samt på nådig befallning utgifwen af tillförordnade komiterade = Tohtori Martti Lutheruksen Wähä katekismus ynnä sen lyhyt selitys : jonka Kunink. Maj:ti 11 p. lokakuuta 1878 on katsonnyt kelwolliseksi sekä määrätyt komitealaiset armollisesta käskystä ulosantaneet Martin Luther 1883 Svenska
273 Om en kristen människas frihet - jämte ett sändebrev till påven LeoX Martin Luther 1923 Svenska
274 Enchiridion - der kleine Catechismus ... aus dem Teudtschen in die lieffländische Pawrsprach gebracht Martin Luther 1959 Tyska
275 Doktor Martin Luthers huspostilla Martin Luther 1982 Svenska
276 Doktor Martin Luthers lilla katekes med förklaring Martin Luther 1896 Svenska
277 D:r Martin Luthers andliga skattkammare, innehållande korta betraktelser för hvarje dag af året Martin Luther 1927 Svenska
278 Biblisk språk- och skattkammare Martin Luther 1927 Svenska
279 Huspostilla Martin Luther 1926 Svenska
280 D:r Mårten Luthers kyrkopostilla Martin Luther 1927 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.