Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1025 träffar

Titel Författare År Språk
301 Mikrobiologiska dricksvattenrisker - behovsanalys för svensk dricksvattenförsörjning : sammanställning av intervjuer och workshop 2013 Svenska
302 Mikrobiologiska risker vid dricksvattendistribution - översikt av händelser, diftstörningar, problem och rutiner 2013 Svenska
303 Proficiency testing - microbiology - food, October 2007 Christina Normark 2007 Engelska
304 Protocol - microbiology : drinking water & food 2007 Engelska
305 Proficiency testing - drinking water microbiology, 2007:2, September Tommy Šlapokas 2007 Engelska
306 Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn 2001 Birgitta Sundström 2002 Svenska
307 Trends and sources of zoonotic infections recorded in Sweden during 2001 - report to the Commission 2002 Engelska
308 Uppmuntra till bra måltider - till dig som ansvarar för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder 2012 Svenska
309 Övertillsyn - centrala livsmedelsmyndigheters tillsyn av lokala tillsynsenheter : rapport från nordiskt seminarium februari 2002 i Uppsala, Sverige Övertillsyn: centrala myndigheters tillsyn av lokala tillsynsenheter (2002 : Uppsala) 2002 Svenska
310 Nu blir det lättare att välja rätt - Livsmedelsverket informerar! 19?? Svenska
311 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-07-16) 2020 Okänt
312 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-11-05) 2020 Okänt
313 Regleringsbrev Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2019-12-19) 2019 Okänt
314 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2019-03-25) 2019 Okänt
315 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-04-09) 2020 Okänt
316 Modell för ett branschsamarbete för att förebygga matsvinn i Sverige - Studie för Livsmedelsverket Ole Jörgen Hanssen 2018-01-15 Svenska
317 Livsmedelsverkets årsredovisning 2017 2018 Svenska
318 Mat och hälsa i svenska utbildningar 1994 Inger Jonsson 1995 Svenska
319 Mat och hälsa i undervisningen - skolan och lärarutbildningen Maria Rosén 2004 Svenska
320 Kost och hälsa - riskuppfattningar och attityder - resultat av en enkätundersökning Lennart Sjöberg 1996 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.