Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1037 träffar

Titel Författare År Språk
301 Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar - mikroprofil gris Mats Lindblad 2006 Svenska
302 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 2003 Svenska
303 Risk profile - virus in food and drinking water in Sweden : Norovirus and Hepatitis A virus Flemming Lund 2004 Engelska
304 Proficiency testing - microbiology - food, October 2007 Christina Normark 2007 Engelska
305 Protocol - microbiology : drinking water & food 2007 Engelska
306 Proficiency testing - drinking water microbiology, 2007:2, September Tommy Šlapokas 2007 Engelska
307 Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn 2001 Birgitta Sundström 2002 Svenska
308 Trends and sources of zoonotic infections recorded in Sweden during 2001 - report to the Commission 2002 Engelska
309 Uppmuntra till bra måltider - till dig som ansvarar för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder 2012 Svenska
310 Övertillsyn - centrala livsmedelsmyndigheters tillsyn av lokala tillsynsenheter : rapport från nordiskt seminarium februari 2002 i Uppsala, Sverige Övertillsyn: centrala myndigheters tillsyn av lokala tillsynsenheter (2002 : Uppsala) 2002 Svenska
311 Nu blir det lättare att välja rätt - Livsmedelsverket informerar! 19?? Svenska
312 Regleringsbrev Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-12-17) 2020 Okänt
313 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-07-16) 2020 Okänt
314 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-11-05) 2020 Okänt
315 Regleringsbrev Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2019-12-19) 2019 Okänt
316 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2019-03-25) 2019 Okänt
317 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-04-09) 2020 Okänt
318 Modell för ett branschsamarbete för att förebygga matsvinn i Sverige - Studie för Livsmedelsverket Ole Jörgen Hanssen 2018-01-15 Svenska
319 Livsmedelsverkets årsredovisning 2017 2018 Svenska
320 Mat och hälsa i svenska utbildningar 1994 Inger Jonsson 1995 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.