Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1063 träffar

Titel Författare År Språk
301 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder Rikard Dryselius 2012 Svenska
302 Food decree (1982) 1982 Engelska
303 Food decree (2002) 2002 Engelska
304 Instructions for the National Food Administration (1982) 1982 Engelska
305 Instructions for the National Food Administration (1994) 1994 Engelska
306 Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan kunna få på matsvinnet? Sara Jensen 2013 Svenska
307 Kontroll av "fri-från" påståenden på bageriprodukter 2004 Svenska
308 Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar - mikroprofil gris Mats Lindblad 2006 Svenska
309 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 2003 Svenska
310 Risk profile - virus in food and drinking water in Sweden : Norovirus and Hepatitis A virus Flemming Lund 2004 Engelska
311 Proficiency testing - microbiology - food, October 2007 Christina Normark 2007 Engelska
312 Protocol - microbiology : drinking water & food 2007 Engelska
313 Proficiency testing - drinking water microbiology, 2007:2, September Tommy Šlapokas 2007 Engelska
314 Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn 2001 Birgitta Sundström 2002 Svenska
315 Trends and sources of zoonotic infections recorded in Sweden during 2001 - report to the Commission 2002 Engelska
316 Uppmuntra till bra måltider - till dig som ansvarar för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder 2012 Svenska
317 Övertillsyn - centrala livsmedelsmyndigheters tillsyn av lokala tillsynsenheter : rapport från nordiskt seminarium februari 2002 i Uppsala, Sverige Övertillsyn: centrala myndigheters tillsyn av lokala tillsynsenheter (2002 : Uppsala) 2002 Svenska
318 Nu blir det lättare att välja rätt - Livsmedelsverket informerar! 19?? Svenska
319 Regleringsbrev Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-12-17) 2020 Okänt
320 Ändringsbeslut Myndighet Livsmedelsverket (beslutsdatum 2020-07-16) 2020 Okänt

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.