Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4599 träffar

Titel Författare År Språk
321 ÖP 2000 7, Hur kan vi använda jordbruksmarken i Malmö? - dialog-pm 1997 Svenska
322 ÖP 2000 8, Säkrare och trevligare stadsmiljö med 30 km/h? - dialog-pm 1997 Svenska
323 ÖP 2000 9, Malmö som regioncentrum - dialog-pm 1997 Svenska
324 Svarta listan - ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk 2004 Svenska
325 PM: Den uniforma lagen om slutande av avtal om internationella köp av lösa saker 1965 Svenska
326 PM: Den uniforma lagen om slutande av avtal om internationella köp av lösa saker Bil. 1, Convention relating to a uniformlaw on the formation of contracts for the international sale of goods 1965 Engelska
327 PM: Den uniforma lagen om slutande av avtal om internationella köp av lösa saker Bil. 2, Enhetlig lag om slutande av avtal om internationelle köp av lösa saker 1965 Svenska
328 Krisen och innovationerna - PM för avhandling Margareta Jonason 1975 Svenska
329 Reviderade köttbesiktningsföreskrifter m m D. 2, PM och bilagor Torsten Petrelius 1981 Svenska
330 PM praktisk medicin, år 2018 Bok 1 av 2 - terapikompendium i allmänmedicin M Elm 2018 Svenska
331 PM praktisk medicin, år 2018 Bok 2 av 2 - terapikompendium i allmänmedicin M Elm 2018 Svenska
332 PM praktisk medicin, år 2019 Bok 1 av 2 - terapikompendium i allmänmedicin M Elm 2019 Svenska
333 PM praktisk medicin, år 2019 Bok 2 av 2 - terapikompendium i allmänmedicin M Elm 2019 Svenska
334 PM praktisk medicin, år 2021 - terapikompendium i allmänmedicin M Elm 2021 Svenska
335 PM&R secrets 1996 Engelska
336 PM ... angående en statlig investeringsbank Nr 1, Behovet av en investeringsbank 1967 Svenska
337 PM ... angående en statlig investeringsbank Nr 2, Investeringsbankens rörelse och förhållande till kreditmarknaden 1967 Svenska
338 Promemoria med redogörelse för arbetsuppgifterna för viss personal inom statens fasta maskinanläggningar 1959 års maskinklassificeringsgrupp 1960 Svenska
339 Nordiska studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund. - en kartläggande litteraturöversikt av publicerad forskning och statistik 2005-2019 Mona Backhans 2019 Svenska
340 Hur kapitalstrukturen påverkar den långsiktigt hållbara företagstillväxten Sven-Olov Daunfeldt 2017 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.