Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Medicin 60164 träffar

Titel Författare År Språk
361 Bitter medicin Gela Forsell nnnn Svenska
362 Medicinsk juridik - grundläggande handbok Hans Adler 2007 Svenska
363 Andens medicin - uråldrig visdom möter modern neurovetenskap 2017 Svenska
364 Demystifying research for medical and healthcare students - an essential guide John L. Anderson 2021 Engelska
365 Hjärtats medicin Amy Andrews cop. 2009 Svenska
366 Att förebygga ohälsa - planerad och faktisk utveckling 1986 Svenska
367 Att förebygga sjukdom - med antioxidanter - en systematisk litteraturöversikt 1997 Svenska
368 Att studera berättelser - samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv 1997 Svenska
369 Att vara reumatiker 1 1982 Svenska
370 AV medicin - indkomne svar på frågeschema/spørgeskema udsendt sommeren 1971 1971 Danska
371 Klappa mitt hjärta - råd för ett sunt och längre liv Christiaan Barnard 1986 Svenska
372 Oral medicin - diagnostik og behandling Henning Lehmann Bastian 2001 Danska
373 Medicinsk grundkurs Bengtsson Asta 2006 Svenska
374 Sjukvård Gabriella Bergman Ebbersten 2004 Svenska
375 Medicinska texter - svenska som andraspråk Gunnel Bergman 1992 Svenska
376 Familjens handbok om fästingar, loppor och löss Olle Bergman 2003 Svenska
377 Then barmhertige samariten, thet är: Wälment råd och vnderrättelse, huruledes man allahanda menniskians in- och vtwärtes siukdomar och bräckligheter med ringa, oansenliga, doch godfundna läkedomar hielpa kan, them fattigom, och särdeles på landet boendom, til nytto och gagn beskrifwit af Elias Beynon then yngre samt ett kort vttog af Johan Guffers lilla Hus-apothek af samma innehåll sidst en liten husläkedom af tobak item, Coleri vnderwisning om hälsones förwahring i hwar månad om åhret; ther jemte ett nödigt register. Stockholm, tryckt och vplagd af Joh. L. Horrn, kgl. ant. archiv. boktr. anno 1727 Elias Beynon, d.y 1727 Svenska
378-380 Invärtes medicin (flera utgåvor) Gunnar Birke 1973 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.