Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Bignert 58 träffar

Titel Författare År Språk
21 Chemical Pollution Challenges in the Yangtze River Delta - Communication Brief 2019 Engelska
22 Distribution and conversions of metal-and POP concentrations among various tissues in herring Sara Danielsson 2018 Engelska
23 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2015:1 - Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2014 Ylva Ericson och vid Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet; 2015 Svenska
24 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2015:2 - Holmön (Bottniska viken)1989-2014 Ylva Ericson 2015 Svenska
25 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2015:3 - Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2014 Ylva Ericson 2015 Svenska
26 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2015:4 - Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2014 Ylva Ericson 2015 Svenska
27 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2016:2 Holmön (Bottniska viken)1989-2015 Ylva Ericson 2016 Svenska
28 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2016:3 Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön)1989-2015 Ylva Ericson 2016 Svenska
29 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2016:4 Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2015 Ylva Ericson 2016 Svenska
30 Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Bottniska viken 2014 - Holmön 1989-2013 2014 Svenska
31 Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön, 2014 - Kvädöfjärden 1988-2013 2014 Svenska
32 Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i södra Egentliga Östersjön, 2014 - Torhamn 2002-2013 2014 Svenska
33 Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2014 2015 Svenska
34 Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2015 2016 Svenska
35 Jämförelser av tidstrender av miljöföroreningarna PCBer, HCB, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade alkylsyror i biota och människa – vilka faktorer bidrar till skillnader? Anders Glynn 2020 Svenska
36 Statistisk utvärdering av tidstrendsstudier av kemikalier i modersmjölk och blodserum från förstföderskor i Uppsala 1996-2014 (POPUP Anders Glynn 2016 Svenska
37 Kvicksilver i gäddor från Norrlandskusten - en undersökning med konsumtionsperspektiv Erik Greyerz 2000 Svenska
38-39 Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2015 and 2016, and temporal trends for the time period 1996-2016 (flera utgåvor) Irina Gyllenhammar 2017 Engelska
40 Temporal trends of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2016 Irina Gyllenhammar 2017 Engelska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.