Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 255 träffar

Titel Författare År Språk
21 Scholia selecta in Esai XIII-XXXIX D. 1-40 Gustaf Knös 1826 Latin
22 De principiis calculi variationis dissertatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. ... Ericus Almquist ... et Isaacus Biberg Norrlandi. In audit. Gustav. die XXII Febr. MDCCCXXXVII. H. A. M. S. P.I Erik Almquist 1837 Latin
23 De principiis calculi variationis dissertatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. ... Ericus Almquist ... et Axel Gustavus Virgin nob. Vestrogothus. Stip. ord. equestr. In audit. Gustav. die XXII Febr. MDCCCXXXVII. H. P. M. S. P.II Erik Almquist 1837 Latin
24 Dissertatio de prudentia Gustavi I:mi, religionem in Svecia reformantis, non mere politica, quam suffrag. inclyt. phil. ordine, præside mag. Erico M. Fant ... p. d. p. stipendiarius Possiethianus Ericus Abrahamus Almquist, Roslagus. In audit. Gust. maj. 24 Maji 1786. Horis a. m. solitis Eric Michael Fant 1786 Latin
25 De stationibus planetarum determinandis disquisitiones quarum partem primam ven. ampl. facult. philos. Upsal. p. p. ... Ericus Almqvist Norrlandus et Tönnes Hellm. Wrangel comes, stip. Helmfeldt. Smolandus. In audit. Gust. die IX Dec. MDCCCXXX. H. A. M. S Erik Almquist 1830 Latin
26 Catalogus librorum quos reliquit Ericus Abr. Almquist ... Sub hasta vendendorum Upsaliae d. 13 octbr. et sequ. 1832 Erik Abraham Almquist 1832 Latin
27 En christelig lärares berömmelse af sitt obesmittade samwetes wittnesbörd, förestäld, wid probstens och kyrkoherdens uti Knutby och Faringe församlingar ... Carl Fants christeliga jordafärd, som skedde med anständig heder i Knutby den - 22 januarii 1784. Af Eric Jon. Almquist ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1784 Eric Jonas Almquist 1784 Svenska
28 Commentarius, theses theologiæ dogmaticæ Jo. Aug. Ernesti, observationibus dogmaticis, exegeticis et polemicis illustrans. Auctore d. Erico Jon. Almquist ... Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, MDCCCIV Eric Jonas Almquist 1804 Latin
29 Rätte christnes tröst, uti sin salighets Gud, under wäntan uppå sin salighets dag, förestäld uti en christelig lik-predikan, i anledning af 2. Cor. 6:2. Wid probstens öfwer Örbyhus contract, samt kyrckoherdens i Tierps församling, i lifstiden ... Eric J. Halenii christeliga jordfästning och begrafning uti Tierps kyrcka den 13. augusti 1772. Af Eric J. Almquist ... Gefle, tryckt hos Ernst Peter Sundqvist, 1772 Eric Jonas Almquist 1772 Svenska
30 Magnis hospitibus, litterarum patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, rector Academiæ Upsaliensis, Ericus J. Almquist ... s. p. d Eric Jonas Almquist 1794 Latin
31 Dissertatio theologica de adæmonismo, quam, consensu max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... p. p. Gustavus Collinder, Fjerdhundrensis. In audit. Gust. maj. d. XVIII Dec. MDCCXCV. horis consvetis Eric Jonas Almquist 1795 Latin
32 Succinctum theologiæ Paulinæ conspectum, venia max. ven. fac. theol. Ups. præside ... E. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Daniel Tegnander, a sacris. Horis locoque solitis, d. 25 Maji 1803 Eric Jonas Almquist 1803 Latin
33 Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem primam, ven. max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Matth. Hesselgren ... In audit. Gust. maj. d. 7 Jun. 1799. H. S Eric Jonas Almquist 1799 Latin
34 Conciliatio enantiophaneias, inter Paulum et Jacobum, in doctrina de justificatione, quam consensu max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... p. p. Abrahamus Arenander, stipendiarius reg. Uplandus. In audit. Gust. maj. d. XXVIII Maji MDCCXCIV. H. A. M. S Eric Jonas Almquist 1794 Latin
35 Dissertatio theologica, de origine religionis, quam cons. max. rev. fac. theol. ups. præside Doct. E. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. Mag. Laurentius Bersén, V. D. M. In audit. Gust. maj. die XXII Maji MDCCCII. H. C Eric Jonas Almquist 1802 Latin
36 Dissertatio theologica de vestigiis immortalitatis animæ præcipuis, in scriptis Mosis. Quam, venia max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. Sveno Allgurén ... In audit. eccles. d. II. Junii MDCCXCVIII. H. A. M. C Eric Jonas Almquist 1798 Latin
37 Disquisitio theologica an homini, absque suo studio conversionis contingat gratia Dei? Quam venia max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica publicæ censuræ subjicit ... And. Wilhelm. Passén ... In audit. Gust. maj. d. II Dec. 1798. H. C Eric Jonas Almquist 1798 Latin
38 Avskedstal till gymnasiet 1775... samt: Memorial ang. folkundervisningen under kyrkoherdetiden 1776 Eric Jonas Almquist 1943 Svenska
39 Dissertatio philosophica de deismo reipublicæ noxio, quam indultu ampliss. facult. philosoph. in regio, ad Salam, athenæo, publice et placide examinand. sistunt, auctor, stipendiarius Possiethianus Ericus Jon. Almquist ... atque respondens Samuel Godenius, Westmannus. In audit. Carol. maj. d. XII Maji anno MDCCLIII. H. A. M. S Eric Jonas Almquist 1753 Latin
40 Dissertatio theologica de fructu arboris vetitæ lege, non consilio, prohibito ... quam venia max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica, p. p. mag. Johannes Lundström, v. d. m. Uplandus. In audit. Gust. maj. d. XII Jun. MDCCXCIII. H. A. M. C Eric Jonas Almquist 1793 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.