Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Isokrates 170 träffar

Titel Författare År Språk
21 Isocrates 3 - in three volumes Isokrates 1986 Engelska
22 Sämtliche Werke Isokrates 1993-9999 Tyska
23 Sämtliche Werke Bd 1, Reden I - VIII Isokrates 1993 Tyska
24 Sämtliche Werke Bd 2, Reden IX - XXI; Briefe; Fragmente Isokrates 1997 Tyska
25 Encomio di Elena Gorgias 1993 Grekiska, klassisk (-1453)
26 Des Isokrates Panegyrikos Isokrates 185-? Tyska
27 Ausgewählte reden des Isokrates - Panegyrikos und Areopagitikos Isokrates 1908 Nygrekiska (1453-)
28 Cyprian orations - Euagoras, Ad Nicoclem, Nicocles aut Cyprii Isokrates 1912 Engelska
29 Isocratis opera omnia Isokrates 1906 Grekiska, klassisk (-1453)
30 De pace and Philippus Isokrates 1927 Engelska
31 Plutarchi chæronensis Peri paidōn agōgēs, = seu De puerorum educatione libellus, analysi grammatica, interpretatione simplici ad textum græcum, et paraphrasi perspicua ad modum Johannis Minellii, illustratus studio m. Christiani Junckeri - ... Cum gratia & privilegio s.r. majestatis Plutarchos 1776 Grekiska, klassisk (-1453)
32 Den wise hedningens Isocratis trogna förmaning til Demonicus: eller Nyttig sedo-lära för ungdom; uti 70 wicktiga lefnads-reglor. Från latinska språket på modersmålet öfwersatt af en trowärdig swensk. Norrkjöping, tryckt hos Johan Benjamin - Blume, 1768 Isokrates 1768 Svenska
33 Isocratis Ad Demonicum de officiis Isokrates 1690? Grekiska, klassisk (-1453)
34 Isokratos Logos panegyrikos Isokrates 1695? Grekiska, klassisk (-1453)
35 Isokratous Panēgyrikos logos = Isocratis Oratio panegyrica in usum juventutis patriæ edita Isokrates 1695 Grekiska, klassisk (-1453)
36 Isocratis Orationes qvatvor. I. Ad Demonicum. II. Ad Nicoclem. III. Nicocles IV Panegyricus cum Plutarchi Chæronei Pædagogia seu de liberorum institutione libello è græco in latinum verbotenus, præter quartam Isocratis quæ prodis cum versione Volfiana, translata & in gratiam tyronum linguæ græca editæ impensis. E. F Isokrates 1671 Latin
37 Pædagogia seu de liberorum institutione Plutarchos 1671 Latin
38 Lexeis rhētai - sive Sententiæ insignes, : in usum juventutis scholasticæ ex variis collectæ scriptoribus 1685 Latin
39 Isocratis Orationes tres: 1. Ad Demonicum - 2. Ad Nicoclem. 3. Nicoclis Isokrates 1582 Latin
40 Isocratis opera quæ quidem nunc extant omnia ... versionem novam ac notas adjunxit Gulielmus Battie - Även grek. tit. Isokrates 1749 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.