Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Thomas Appelqvist 57 träffar

Titel Författare År Språk
21 Lövskogar i Älvsborgs län - en sammanställning Thomas Appelqvist 1995 Svenska
22 Lövskogsinventering Ale kommun - regionalt planeringsunderlag Thomas Appelqvist 1990 Svenska
23 Lövskogsinventering, Ale kommun: regionalt planeringsunderlag Thomas Appelqvist 1990 Svenska
24 Lövskogsinventering i Ale kommun Thomas Appelqvist 1990 Svenska
25 Lövskogsinventering i Alingsås kommun 1985 - regionalt planeringsunderlag Thomas Appelqvist 1987 Svenska
26 Lövskogsinventering i Lerums kommun 1985 Thomas Appelqvist 1986 Svenska
27-28 Naturvårdsbiologisk forskning - underlag för områdesskydd i skogslandskapet (flera utgåvor) Thomas Appelqvist 2005 Svenska
29 Ryningsnäs och Ruda lund - två värdefulla skalbaggsmiljöer i Kalmar län Thomas Appelqvist 1997 Svenska
30 Species richness patterns and community structure of wood-living Basidiomycetes (Agaricomycotina) in Nordic spruce forests Thomas Appelqvist 2008 Engelska
31 Vedinsekter i grova ekar i Mark - förstudie, inventering och skötselförslag Thomas Appelqvist 2009 Svenska
32 Vegetationsundersökningar - resultat från 1975 till 1991 : miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län Thomas Appelqvist 1992 Svenska
33 Vegetationsundersökningar i barrskogar - fasta provrutor i skogsreservat : resultat 1975-2000 Thomas Appelqvist 2002 Svenska
34 Vegetationsundersökningar i barrskogar: fasta provrutor i skogsreservat - resultat 1975-2000 Thomas Appelqvist 2002 Svenska
35 Åsunden - lövrike Thomas Appelqvist 2009 Svenska
36-37 Åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana 2007-2011 - Maculinea alcon och Gentiana pneumonanthe : hotkategori: sårbara (vu) (flera utgåvor) Thomas Appelqvist 2007 Svenska
38-39 Åtgärdsprogram för finnögontröst 2008-2012 - (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) : hotkategori: EN (starkt hotad) (flera utgåvor) Thomas Appelqvist tr. 2009 Svenska
40 Åtgärdsprogram för näbbtrampört 2008-2010 - (Polygonum oxyspermum) : hotkategori: starkt hotad (EN) Thomas Appelqvist 2009 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.