Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1040 träffar

Titel Författare År Språk
481 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Pehr Tham 1794 Svenska
482 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 1, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
483 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 2, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
484 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 3, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
485 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 4, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
486 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 5, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
487 Bref til någre lärdeherrar uti Köpenhamn Pehr Tham 1802 Svenska
488-489 Bref till Skúli Thorlacius angående Grottesången (flera utgåvor) Pehr Tham s.a 1797 Svenska
490 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Pehr Tham 1794 Svenska
491 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 1, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
492 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 2, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
493 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 3, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
494 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 4, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
495 Flygfotografering och dess militära betydelse Percy Tham 1941 Svenska
496 Hwatna är spurthaga wärdt ) =(Rubr.)=/(T) (Skara, tryckt hos F.J. Lewerentz.) Pehr Tham 1798 Svenska
497 Lens distortion in photogrammetry Percy Tham 1946 Engelska
498 Memorialer Pehr Tham 1769-1815 Svenska
499 Närbildsfotogrammetrins användning vid vattenbyggnadstekniska modellförsök Percy Tham 1945 Svenska
500 Om caffe, bränwin, tobak =(Rubr.)=/(T--) (Skara, tryckt hos F.J. Lewerentz.) Pehr Tham 1799 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.