Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1056 träffar

Titel Författare År Språk
481 Andra brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 2, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
482 Andra brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 3, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
483 Andra brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 4, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
484-485 Anmärkningar till förbättring af ordaförståndet i vår äldsta nordiska historia./(Skrifvet på Dagsnäs 1798. P.T.) Stockholm, 1817, hos Zacharias Haeggström (flera utgåvor) Pehr Tham 1817 Svenska
486 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Pehr Tham 1794 Svenska
487 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 1, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
488 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 2, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
489 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 3, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
490 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 4, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
491 Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misztag; samt angående wåra westgöthiske monumenter och antiquiteter, af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-5. 1794.= Del 5, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
492 Bref til någre lärdeherrar uti Köpenhamn Pehr Tham 1802 Svenska
493-494 Bref till Skúli Thorlacius angående Grottesången (flera utgåvor) Pehr Tham s.a 1797 Svenska
495 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Pehr Tham 1794 Svenska
496 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 1, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
497 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 2, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
498 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 3, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
499 Fjerde brefwet til herr lector Luth. /Fortsättning/ =(Rubr.)= =Anon=. Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 4, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
500 Flygfotografering och dess militära betydelse Percy Tham 1941 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.