Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 255 träffar

Titel Författare År Språk
61 Historia de baptismo, observationibus criticis, exegeticis et dogmaticis illustrata, quam venia max. v. ordinis theol. Ups. præside ... Er. Abrah. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Gustavus von Troil, docens in fac. theol. Pars prima. In audit. Gust. maj. die XIV Dec. MDCCCII Erik Abraham Almquist 1802 Latin
62 In doctrinam de precatione observationes. Dissertio academica. Quam venia max. ven. facult. theol. Ups. præside ... Er. Abrah. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Nicolaus Fröding, philos. cand. a sacr. ordin. Westrogothus. In audit. Gustaviano die VII Dec. MDCCCVIII. H. A. M. S Erik Abraham Almquist 1808 Latin
63 Summos in theologia honores ex singulari s:æ r:æ m:tis gratia et decreto, viris maxime reverendis, domino mag. Israëli Acrelio ... et domino mag. Erico Almquist ... gratulatur natio Roslagica 1779 Latin
64 Memorial, till högwördige presteståndets protocoll, den 3 september 1810. Af doct. E.A. Almquist. Örebro, tryckt hos N.M. Lindh, 1810 Erik Abraham Almquist 1810 Svenska
65 Apokaradokia tes ktiseōs sive brevis expositio dicti Paulini, Rom. VIII. v. 19. Dissertatione theol. philologica exhibita, quam ... præside ... mag. Engelberto L. Halenio ... publice placideque examinandam sistit, stipendiarius regius Ericus Jon. Almquist ... roslagus. In audit. Carolino maj. d. V. junii ann. MDCCXLIX Engelbert Halenius 1749 Latin
66 Dissertatio philosophica de rationis usu pædagogico in indaganda necessitate revelationis, quam, indultu ampliss facult. philosophicæ in regio ad Salam Athenæo, præside ... Nicolao Wallerio ... publice placideque examinandam sistit stipendiarius Possiethianus Ericus Jon. Almquist Ab fil. Roslagus, in auditorio Carolino majori d. XVIII. Martii MDCCLII. H. a. m. s Nils Wallerius 1752 Latin
67 Svensk flora 2, Kryptogamer utom ormbunkväxter Th. O. B. N. Krok 1947 Svenska
68-69 Svensk flora 1, Fanerogamer och ormbunkväxter (flera utgåvor) Th. O. B. N. Krok 1977 Svenska
70-72 Svensk flora för skolor 2, Kryptogamer utom ormbunksväxter / av Th. O. B. N. Krok och S. Almquist (flera utgåvor) Th. O. B. N. Krok 1962 Svenska
73 Tal vid borgmästarens i Hernösand, commerce-rådets herr Michael Lindströms jordfästning, i S:t Nicolai kyrka, d. 5 october 1823, hållit af E.A. Almqvist ... Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1823 Erik Abraham Almquist 1823 Svenska
74 Svensk flora för skolor Th. O. B. N. Krok 1883-9999 Svenska
75-76 Dissertatio theologica de præstantia ethices christianæ respectu principii e quibusdam N.T. locis enucleata. Quam ... præside doct. Joh. Winbom, ... Pro candidatura theologica p. p. mag Eric Abrah. Almquist, ... In audit. Gust. maj. d. 12 Junii 1795. Horis consvetis (flera utgåvor) Johan Winbom 1795 Latin
77 Idea finis ultimi et moralis pretii, pro diversa hominis consideratione examinata, cujus partem priorem cons. inclyt. ord. philos. Ups. præside mag. Dan. Boëthio ... pro gradu p. p. Ericus Abrah. Almquist, Roslagus. In audit. Gust. maj. d. III Maji MDCCXCIV. Horis solitis Daniel Boëthius 1794 Latin
78-79 Svensk skolflora - fanerogamer och ormbunkväxter (flera utgåvor) Th. O. B. N. Krok 1961 Svenska
80 Svensk flora för skolor 1, Fanerogamer och ormbunkväxter Th. O. B. N. Krok 1935 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.