Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Wigström 110 träffar

Titel Författare År Språk
81 Skånska visor, sagor och sägner 1880 Svenska
82 Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor 1880 Svenska
83 Huru skall kvinnan bäst kunna bidraga till höjande af familjens ekonomi? - trenne inlägg Ellen Bergström 1892 Svenska
84 Vis-Knut - lefnadsteckning Bjørnstjerne Bjørnson 1878 Svenska
85 Sagor och berättelser 1952 Svenska
86 Silvertornet - sagor och berättelser 1952 Svenska
87 Folkdiktning, visor, folktro, sägner och en svartkonstbok. 2. saml. 1881 Svenska
88 En lycksökare - berättelse Eva Wigström 1878 Svenska
89 Utan anförare - fem svenskors fjellvandring i Norge Ave, pseud. för Eva Wigström 1885 Svenska
90 Prinsessan Sorgfri - en saga om verkligheten Suzanne Osten 2005 Svenska
91 Förteckning över Eva Wigströms skrifter Otto Walde 1914 Svenska
92-94 Kvinnors röster - livsöden från det moderna Sveriges framväxt (flera utgåvor) Eva Helen Ulvros 2020 Svenska
95 Fången och fri - 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet = Captive and free : Swedish women writers of the 1880's on the home, working life, and artistry Eva Heggestad 1991 Svenska
96 Hundra år av sagor 1999 Svenska
97 Eva Wigström och Gärds härad William Lengertz 1935 Svenska
98 När svartkonstboken kom bort för Eva Wigström i Göinge William Lengertz 1949 Svenska
99 Two ‘Sleeping Beauties’ - The Fate of Eva Wigström’s Swedish Cinderellas 2012) Italien (La Sapienza) (8-10 Nov Rom Cinderella as a Text of Culture Björn Sundmark 2012 Engelska
100 Guldbockarna och andra sagor av Eugenie Beskow, Ellen Lundberg-Nyblom, Jeanna Oterdahl, Anna M.Roos, Anna Wahlenberg, Hugo Vallentin, Eva Wigström Originalteckningar av Eugenie Beskow, Ellen Jolin, Hilding Nyman, Gisela Trapp - Ingeborg Uddén 1920 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.