Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Bilberg 169 träffar

Titel Författare År Språk
101 Dissertatio philologica de zēlotypia qvam ... præside ... Joanne Bilberg ... Candidæ bonorum censuræ modestè submittit autor Johannes Fabrin Wermelandus, in audit. vet. maj. ad diem 10 Junij anno adsertæ salutis M DC LXXXII Johan Bilberg 1682 Latin
102 Dissertatio philosophica de admiratione qvam ... Sub præsidio ... Johannis Bilberg ... Publicæ bonorum censuræ submittit Torstanus Eurelius D. Verml. ad diem XV Martii anno MDCLXXXII. in auditorio Gustaviano majore Johan Bilberg 1682 Latin
103 Dissertatio philosophica de caussis rerum qvam ... sub praesidio ... Johannis Bilberg ... pro gradu, in philosophia, ex more laudabili, obtinendo publicae disqvisitioni subjecit Georg. Holstenius Jonæ f. Vesm. ad diem 16 Febr. anni 1684. loco & horis consvetis Johan Bilberg 1684 Latin
104 Dissertatio philosophica de gloria, quam consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia ad Salam academia, sub moderamine ... Johannis Bilberg ... publico candidorum examini offert Petrus Undenius E. fil. West-Gothus in auditorio Gust. majori ad d. 4 Novemb. anno M. DC. LXXXV Johan Bilberg 1685 Latin
105 Dissertatio philosophica de opinione qvam ex decreto ampliss: collegii philos. Upsaliensis athenæi præside ... Joanne Bilberg ... modeste ventilandam & discutiendam submittit Olaus Drake Jemptius in auditorio v. majori d. 2 Junii anno M DC LXXXVIII Johan Bilberg 1688 Latin
106 Dissertatio philosophica de ventis qvam, cum consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia & illustri Sveonum, quæ ad Salam est, academia sub præsidio ... Johannis Bilberg ... pro gradu magisterii placido eruditorum examini submittit Petrus Ulliin W-Gothus. In auditorio Gust. maj. ad diem 6 Decemb. anno M DC LXXXII Johan Bilberg 1682 Latin
107 Dissertatio philosophica de vita contemplativa, quam ... consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi præside ... Johanne Bilberg ... pro gradu magisterii publico examini submittit Johannes J. Vallenius, Hels. in auditorio Gustaviano majori ad diem 8. Martii, anno M. DC. LXXXII Johan Bilberg 1682 Latin
108 Dissertatio physica de barometris eorumq; phænomenis pneumaticis, qvam suffragio amplissimæ facultatis philosoph. Sveonum ad Salam academiæ sub moderamine ... Johannis Bilberg ... bonorum placido examini submittit Sveno Dimberg, A. fil. W. G. ad d. Maj anno. M DC LXXXIII. In aud. Gustav. maj. horis ante mer. solitis Johan Bilberg 1683 Latin
109 Dissertatio physica de rarefactione quam in regia Upsalensi academia ex consensu & adprobatione amplissimi ordinis philosophici, præside ... Joanne Bilberg ... in audit. Gustav. majori ad diem 7 Novemb. anno 1685. bonis examinandam tradit Constans Colliin O Gothus Johan Bilberg 1685 Latin
110 Dissertatio physico-hydrostatica de libramento aqvarum, qvam ... ex consensu. amplissimi senatus philosophici illustris ad Salam academiæ, præside ... Joanne Billberg ... ad d. 23. Febr. anni MDCLXXXIX in auditorio Gust: maj: hor: matut: consvetis publice examinandam exhibuit Abrahamus A. Brinck W-Gothus Johan Bilberg 1689 Latin
111 Dissertatio politica de seditionibus, quam ... præside, ... Dn. Joanne Bilberg, ... pro obtinendo in philosophia gradu, publico examini modeste submittit Sveno J. Kullmann West-Gothus, ad diem 14. Decemb. in auditor. Gustavian. major. Ann. post generis humani redemptionem M.DC.LXXXVII Johan Bilberg 1687 Latin
112 Dissertatione historico-philologicâ Janus Italus; ex amplissimi collegii philosophici, quod est in Upsalensi Svionum incluto Athenæo, permissu, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publicum ad examen modestè defertur a s.æ r.æ m.tis in theol. facult alumno Johanne Nording Angerm. In audit. Gustaviano maj. ad d. anno M DCXXCIIX Johan Bilberg 1688 Latin
113 Dissertationem de invidia ... sub præsidio ... Johannis Bilberg ... publica honorum ventilationi offert Johannes Dionysius Wermland . In collegio Gust. Maj. ad diem 14. Martii anno 1683 Johan Bilberg 1683 Latin
114 Dissertationem historico politicam, de causis revolutionum imperij Romani prisci, consentiente amplissimo senatu philosophico in regia academia Upsalensi, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publico examini submittit Petrus Hernodius Medelpadius. In aud: Gustav: maj. ad V. Non: Novemb: anni M. DC. LXXXIX Johan Bilberg 1689 Latin
115 Dissertationem politicam de fortalitiis eorundemq; usu cum suffragio amplissimæ facult. philosoph. Upsal. sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publicæ candidorum censuræ modeste exponit Petrus E. Fluur, W. Bothn. In auditorio Gustaviano majore ad diem Martii anni M. DC. LXXXIX Johan Bilberg 1689 Latin
116 Dissertationem politicam de interregnis cum consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in incluta Svionum academia Upsalensi præside viro clarissimo dn. Joanne Bilberg ... publico candidorum examini subjicit Andreas A. Thegman W: Both. alumnus regius in auditorio Gustaviano majore ad d. mensis Maii 30 anno M. DC. LXXXVIII Johan Bilberg 1688 Latin
117 Elementa geometriæ in usum collegii privati in compendium redacta Johan Bilberg 1687 Latin
118 Epiphora ad musas Upsalenses in funere ... Petri Lagerlöf ... in templo cathedrali Upsal. sepulti die 21. Martii. scr. Johannes Bilberg Johan Bilberg 1699 Latin
119 Ex consensu & adprobatione amplissimi ordinis philosophici in illustri Sveon. qvod Upsal. est, athenæo; præside ... Joanne Bilberg ... diatribam de emblematis, publico candidorum examini, exercitionis gratia submittit Daniel A. Wallenius Westmannus, in audit. Gustaviano majore ad IV non. Junias MDC LXXXV Johan Bilberg 1685 Latin
120 Ex consensu et adprobatione amplissimi collegii philosophici ... sub præsidio ... Dn. Joannis Bilberg ... dissertationem metaphysicam de univocatione et analogia entis publice ventilandam proponit Laurentz Höjer Wesm. antiq. patr. & phil. stud. in audit. Gustav. maj. ad diem anni M DC. LXXXVII Johan Bilberg 1687 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.