Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 209 träffar

Titel Författare År Språk
101 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 1, Förra delen. 1814. viii, 48, 549 s., s. 560-654 =(s. 653 opag. rättelser) Johann Jakob Hess 1814 Okänt
102 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 2, Sednare delen. 1815. 648 s. =(s. 647/648 blank) Johann Jakob Hess 1815 Okänt
103 Specimen academicum, de allegorica mortis repræsentatione, quod ... publico examini subjiciunt mag. Nicolaus Nordlöf ... et Olavus Sundius, Helsingi. In audit. Gust. maj. d. 10 Junii 1790 Nils Nordlöf 1790 Latin
104 Blommor, plockade i kulturens örtagård Peter Georg Sundius 1892 Svenska
105 Lantbruks-arkitektur H. 3 - en samling af till en del redan utförde byggnader på landet Peter Georg Sundius 1859 Svenska
106 Akademisk avhandling om Kullen under presidium av Sven Lagerbring till offentlig granskning framlagd vid Karolinska akademien i Lund 10 april 1754 Simon Petrus Sundius 1962 Svenska
107 Dissertatio gradualis tractum territorii Lofguddiani Kullen dictum adumbrans, qvam ... sub præsidio d:ni Sven Bring, ... Publice examinandam offert Simon Petrus Sundius ... die III. Aprilis anno MDCCLIV Sven Lagerbring 1754 Latin
108 Dissertatio philosophica de ingenio satyrico, quam ... sub praesidio ... Magni Rydelii ... pro honoribus philosophicis bonorum censurae sistit Ericus A. Sundius, sudermannus. Ad diem IX junii anni MDCCXXX Magnus Rydelius 1730 Latin
109 Disputatio physica de somno et vigilia itemque de somniis, quam ... praeside ... M. Isaco Istmenio ... Ingenii excolendi gratia publicae censurae submittit ad diem 12. Maij 1655. Nicolaus J. Sundius Isaacus Jacobi Isthmenius 1655 Latin
110 Dissertatio philosophica de ratione status. Quam ... publico eruditorum exanimi modeste submittunt Zaharias Hulth ... & respondens Johannes Sundius o-goth. ... in auditorio novo horis antemeridianis consvetis ad diem maji 1685 Zacharias Liljenstråhle 1685 Latin
111 Disputatio theologica de religiosis Christianorum jejuniis ... in inclyta academia Gothorum Carolina, sub præsidio Christiani Papke ... ad diem 23 April. 1687. bonorum iudicio publicè sistit Petrus Sundius O-Gothus Christian Papke 1687 Latin
112 Systemate mundi Democriteo dissertatio inauguralis quam ... sub praesidio ... M. Magni Celsii, ... puclico examini subjiciet ... Andreas A. Sundius. In auditorio Gustaviano majori die Septemb. Anni 1674. Horis ante meridiem consvetis Magnus Celsius 1674 Latin
113 Exercitium academicum de patria Amazonum, quod ... sub præsidio ... Fabiani Törner, ... publico bonorum examini modeste submittit ... Andreas Sundius And. F., Angermannus, in audit. Gustav. majori die 28 mart. anno MDCCXVI Fabian Törner 1716 Latin
114 Disputatio physica de jgne, quam ... praeside ... M. Petro Aurivillio ... publico eruditorum examini submittet Andreas A. Sundius ... ad diem 7 Maii Anno 1673. in auditor: veteri majori horis ante meridiem consvetis Petrus Aurivillius 1673 Latin
115 Disputatio physica de anima vegetativa, quam ... sub directione ... M. Petri Erici Liung ... ingenij unicè excolendi ergo, publico examini submittit Johannes Laurentii Sundius, uplandus. In auditorio vet. maj. anno 1650 d Petrus Erici Liungh 1650 Latin
116 Speciminis historico-literarii in specimine lexici eruditorum Scanensium volumen secundum cujus partem tricesimam octavam ... praeside Gustavo Sommelio ... ad publicum examen die V decembr. a. MDCCXCII defert Johan Wilhelm Sundius, scanus P. 2:38 Gustaf Johan Sommelius 1792 Latin
117 Dissertatio academica merita cultioris philosophiæ de latione legum earumque usu exhibens quam ... praeside mag. Lars Tengwall ... pro laurea publicæ disquisitioni modeste offert Matthias Sundius scanus die XIV. dec. anni MDCCLXXXV Lars Tengwall 1785 Latin
118-119 Surinamensia Grilliana cum consensu ampliss. Facult. Med. in Regia Academia Upsaliensi, præside ... D:n. Doct. Carolo Linnæo ... speciminis academici loco curiosis examinanda sistit ... Petrus Sundius Nic. Fil. Stockholmiensis. In audit. Carol. Maj. d. XVIII. Junii, anni MDCCXLIIX (flera utgåvor) Carl von Linné 1748 Latin
120 Senatvs consvltvm Macedonianvm Svecanvm, praeside d. Lars Johan Colling ... eruditorum examini modeste submittit in aud. maj. acad. r. Carol. hor. ant. mer. cons. d. XXIII junii MDCCLXIV Pehr Niclas Sundius, Scanus Lars Johan Colling 1764 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.