Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Karlsson 597 träffar

Titel Författare År Språk
161 Utvärdering och marknadsundersökning av 80+ seniorservice i Örebro Lars Erik Karlsson 2001 Svenska
162 The blue light regulation of stomatal movements Per Erik Karlsson 1987 Engelska
163 En standardiseringsstudie av MMPI-2 med 233 svenska studenter Erik Aicher 2001 Svenska
164 Från skog till såg - en studie av kapsprickor Erik Andersson 1997 Svenska
165 Utvärdering av logistikkostnadsmodell - med hjälp av processkartläggning och ABC-modellering Erik Bergman 2007 Svenska
166 Mätning och analys av horisontalspänningar i lerslänt Erik Göthberg 1990 Svenska
167 Process- och sensordiagnostik - dataåterförening för ett rökgaståg = Process and sensor diagnostics : data reconciliation for a flue gas channel Christer Karlsson 2003 Svenska
168 Vattenförsörjning, avlopps- och sophantering i Quijos, Ecuador Göran Karlsson 1989 Svenska
169 The expected value of IBNR-claims Jan-Erik Karlsson 1975 Engelska
170-172 Jujitsu - självförsvarstekniker till det gula bältet 5 kyu (flera utgåvor) Jan-Erik Karlsson 1988 Svenska
173 Neurofilament proteins as tools in mapping degeneration and regeneration within the nervous system Jan-Erik Karlsson 1993 Engelska
174 Derivatization of tertiary amines with chloroformate esters for gas chromatographic analysis Karl-Erik Karlsson 1981 Engelska
175 On a class of difference approximations to the wave equation Karl Erik Karlsson 1976 Engelska
176 Koordinering och visualisering av externa krav i ett ledningssystem - en studie utförd på Autoliv Sverige AB Magnus Karlsson 2005 Svenska
177 Faktorer som påverkar integrationsarbetet vid ett företagsförvärv - en studie av ett produktutvecklingsprojekt inom Volvos förvärv av Renault och Mack Ulrika Karlsson 2002 Svenska
178 Kommunikation vid ett företagsförvärv sett ur det uppköpta företagets synvinkel - en studie av internkommunikation vid Lidköping Machine Tools i samband med förändringar orsakade av ett övertagande Ulrika Karlsson 2003 Svenska
179 Teknik, arbetsorganisation och socio-ekonomisk utveckling på Nordkalotten - projektprogram Lars Erik Karlsson 1983 Svenska
180 Tjänstemannafack i underläge - om fackets och den anställdes maktlöshet vid organisationsförändringar Lars Erik Karlsson 1993 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.