Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Alvar Nelson 38 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Den första stenen, Studiehandledning - studiebok i kriminalpolitik (flera utgåvor) Göran Elwin 1971 Svenska
3 Den första stenen - studiebok i kriminalpolitik Göran Elwin 1971 Svenska
4 Fungerar vårt rättsväsende? - fyra professorer uttala sig om bankernas övergrepp 1971 Svenska
5 Responses to crime - an introduction to Swedish criminal law and administration Alvar Nelson 1972 Engelska
6 Brotten mot person Nils Jareborg 1975 Svenska
7 Rätt och ära - studier i svensk straffrätt Alvar Nelson 1950 Svenska
8-11 Brott och påföljd - en orientering om svensk straffrätt enligt Brottsbalken (flera utgåvor) Alvar Nelson 1970 Svenska
12 Ingripanden vid brott - en första lärobok i straffrätt Alvar Nelson 1970 Svenska
13 Hæfte - Simple detention : en studie over anvendelsen af privilegeret frihedsstraf Alvar Nelson 1954 Danska
14-15 Brottsbalken och andra lagar om brott och påföljder - gällande lydelse med ändringar t.o.m. vårriksdagen 1965 : utgivna med register (flera utgåvor) 1969 Svenska
16 Crime and responses to crime Alvar Nelson 1980 Engelska
17 Brott och nåd - studier i svensk statsrätt och straffrätt Alvar Nelson 1953 Svenska
18 Kriminalpolitik och påföljdssystem - provisoriskt kompendium Alvar Nelson 1980 Svenska
19 Envig och ära - en studie över ett fornsvenskt lagfragment Alvar Nelson 1945 Svenska
20 Kriminalpolitiska studier tillägnade Alvar Nelson på sjuttiofemårsdagen den 14 april 1994 1994 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.