Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anna-Lena Högberg 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att ge förutsättningar för ökad delaktighet i boendet - erfarenheter av ett års försöksverksamhet Anna-Lena Högberg 1981 Svenska
2 Bostadsförvaltning i förändring Anna-Lena Högberg 1984 Svenska
3 Drifts- och underhållskostnader på gårdsnivå Anna-Lena Högberg 1983 Svenska
4 Förvaltning ur brukarperspektiv Anna-Lena Högberg 1984 Svenska
5 Housing estate management for tenants - programme for real-estate management 1978-1981 : part 1 Anna-Lena Högberg 1982 Engelska
6 Kontaktkommittéerna 1981 - vad de vet, vill och gör Anna-Lena Högberg 1982 Svenska
7 Kunddriven fastighetsförvaltning Anna-Lena Högberg 2000 Svenska
8 Ny bostad, ny delaktighet i boendet? Anna-Lena Högberg 1984 Svenska
9 Självständig områdesförvaltning ökar förvaltningskvaliteten - erfarenheter av MKB:s försöksverksamhet i Pildammsstaden Anna-Lena Högberg 1986 Svenska
10 Vad tycker hyresgästerna? - tio års erfarenheter i bostadsområden byggda under miljonprogrammets dagar Anna-Lena Högberg 1992 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.