Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elof Frisendahl 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bland björnar och annat vildt - skildringar från norrländska storskogar Elof Frisendahl 1921 Svenska
2 Från Norrlands jaktmarker Elof Frisendahl 1918 Svenska
3 Från skogsdjupen Elof Frisendahl 1925 Svenska
4 Jaktberättelser Elof Frisendahl 1974 Svenska
5-6 Jakter i Norrland (flera utgåvor) Elof Frisendahl 1917 Svenska
7 Jaktstigar Elof Frisendahl 1919 Svenska
8 Några upplysningar rörande Norrbottens läns nötboskapspremieringar Elof Frisendahl 1896 Svenska
9 Gamla jaktskildringar D. 3, Älgjägaren berättar : jakt på älg och annat villebråd - en jaktantologi 1972 Svenska
10 De anno Ægyptiaco, dissertationem ex consensu amplissimi ordinis philosophici in academia Upsaliensi, præside ... Nicolao Celsio ... publico examini subjicit alumnus regius Elavus Frisendahl Jemtius. In aud. Gust. maj. d. 20 Mart. 1721. Horis postmeridianis Nils Celsius 1721 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.