Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Siljehag 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Structured observation of children’s play with Teacher Impression Scale - a test among Swedish preschool teachers 2019 June 25-28 Australia Sydney International Society on Early Intervention (ISEI) Conference 2019. Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective Maria Gladh 2019 Engelska
2 Den problematiska etiken - om barnsyn i forskning och praktik 2015 Svenska
3 Från kaos till eget nyskapande - beskrivning av en kunskapsprocess in i en forskningscirkel med lågstadielärare Eva Siljehag 1998 Svenska
4 Igenkännande och motkraft - förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken : en deltagarorienterad studie Eva Siljehag 2007 Svenska
5 Igenkännande och motkraft : förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken : en deltagarorienterad studie / Eva Siljehag Eva Siljehag uuuu-uuuu Okänt
6 Ett led i en långsiktig process - forskningscirklar vid en grundskola Eva Siljehag 1998 Svenska
7 Preschool teachers and special educators - a shared democratic mandate? Norway 11-12 November 2013. Arr.Norwegian Ministry of Education and Research The third Nordic ECEC conference in Oslo Eva Siljehag 2013 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.