Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Wigström 86 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Utan anförare - fem svenskors fjellvandring i Norge (flera utgåvor) Ave, pseud. för Eva Wigström 1885 Svenska
3 Öppet bref till unga husmödrar från en äldre husmoder Ave, pseud. för Eva Wigström 1879 Svenska
4 Huru skall kvinnan bäst kunna bidraga till höjande af familjens ekonomi? - trenne inlägg Ellen Bergström 1892 Svenska
5 Vis-Knut - lefnadsteckning Bjørnstjerne Bjørnson 1878 Svenska
6-7 Folkdiktning, visor, folktro, sägner och en svartkonstbok 2. saml (flera utgåvor) 1881 Svenska
8-9 Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor (flera utgåvor) 1880 Svenska
10 Fågeln med guldskrinet - folksagor 1985 Svenska
11 Prinsessan Sorgfri - en saga om verkligheten Suzanne Osten 2005 Svenska
12 Sagor och berättelser 1952 Svenska
13 Silvertornet - sagor och berättelser 1952 Svenska
14-15 Skånska visor, sagor och sägner (flera utgåvor) 1880 Svenska
16 Svenska sagor och sägner 11, Folktro och sägner från skilda landskap 1952 Svenska
17 Vägledning för unga tjenarinnor 1878 Svenska
18 Allmogeseder i Rönnebergs härad Eva Wigström 1985 Svenska
19 Allmogeseder i Rönnebergs härad på 1840-talet Eva Wigström 1949 Svenska
20 Allmogeseder i Rönnebärgs härad i Skåne på 1840-talet Eva Wigström 1891 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.