Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Harper W. Boyd 24 träffar

Titel Författare År Språk
1 Advertising management - selected readings 1965 Engelska
2 American marketing strategy in international markets - föredrag framfört Exportföreningens årsstämma tisdagen 23 april 1968 Harper W. Boyd 1968 Svenska
3 Cases in advertising management Harper W. Boyd 1964 Engelska
4 Cases in marketing strategy Harper W. Boyd 1958 Engelska
5-9 Marketing management (flera utgåvor) Harper W. Boyd cop. 2001 Engelska
10-13 Marketing research - text and cases (flera utgåvor) Harper W. Boyd 1981 Engelska
14 Marketing strategy - concepts and practice Harper W. Boyd 1978 Svenska
15 Promotion - a behavioral view Harper W. Boyd 1967 Engelska
16 Säljfrämjande - ett beteendeproblem Harper W. Boyd 1970 Svenska
17 Cases in marketing strategy Richard M. Clewett 1964 Engelska
18 Contemporary American marketing - readings on the changing market structure 1962 Engelska
19-20 Marketing management and administrative action (flera utgåvor) cop. 1973 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.