Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ingvar Johansson 115 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Utnyttjande av överskottsvärme i grundvatten vid konstgjord infiltration - förstudie (flera utgåvor) Olof Andersson 1982 Svenska
3 En dag i livet Manlio Argueta 1983 Svenska
4 Spånskivor från färsk träråvara Ernst Back 1987 Svenska
5-6 Bergvärme, grundvattenvärme och geotermi - BFR-seminarium maj 1982 (flera utgåvor) 1982 Svenska
7 Electronic Healthcare Ontologies - Philosophy, the real world and IT structures Martin Berzell 2010 Engelska
8 Betydelsen av konstruktiva detaljlösningar för träfasader - en underhandsrapport Luftspaltens betydelse för fuktbalansen Spikning kontra skruvning : jämförande studier i fält och laboratorium 2000 Svenska
9-10 Träkompositer - kunskapsöversikt och forskningsbehov : samspelet mellan trä och syntetiska polymerer : ramprogramförslag (flera utgåvor) Hartwig Blümer 1993 Svenska
11 Ingvar Carlsson berättar om varmbadhuset i Åhus Ingvar Carlsson 2011 Svenska
12 Chemical aspects of wood technology 1982 Engelska
13 Furuby SLU-CUF avdelning 30 år - 7 februari 1934-7 februari 1964 : jubileumsskrift 1964 Svenska
14 Får kunden rätt kvalitet till utomhusbygget? - marknadsutvärdering av trä för utomhusbruk 2005 Svenska
15 Limning av trä till fönster - tillverkning och kontroll Björn Hedlund 1990 Svenska
16 Hjälmsänga - den åttonde dokumentationen av byar i Rydaholm 1998 Svenska
17 Hållfastheten hos limfogar med ändträytor D. 2, Mikrostrukturen hos maskinbearbetade ändträytor av gran 1995 Svenska
18 Critique of Popper’s Methodology Ingvar Johansson uuuu-uuuu Okänt
19 Ontological Investigations : An Inquiry into the Categories of Nature, Man and Soceity Ingvar Johansson uuuu-uuuu Okänt
20 Grava Karnas liv och leverne Gösta Johansson 2012 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.