Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Nitare 22 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ätliga växter i skog och mark Studieplan, Ätliga växter och örter som botar Anne Brügge 1976 Svenska
2 Delrapport - Främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvården Fredrik Gunnarsson 2016-04-05 Okänt
3 Inventering av jätteträd - instruktion för inventering av grova lövträd i södra Sverige Svante Hultengren 1999 Svenska
4 Kontinuitetsskogar - en förstudie 2004 Svenska
5 Berättelser från skogen Göran Lundh 2015-09-03 Okänt
6 Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker 2014 Svenska
7 Barrskogar - nyckelbiotoper i Sverige Johan Nitare cop. 2011 Svenska
8 Gamla sandtallskogar Johan Nitare 2006 Svenska
9 Jordstjärnor i Sverige Johan Nitare 1980 Svenska
10-13 Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog : flora över kryptogamer (flera utgåvor) Johan Nitare cop. 2000 Svenska
14 Skyddsvärd skog - naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning Johan Nitare 2019 Svenska
15-16 Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar (Sárcodon) - hotkategori: starkt hotade (EN): 5 arter : sårbara (VU): 4 arter (flera utgåvor) Johan Nitare 2006 Svenska
17-18 Åtgärdsprogram för bombmurkla 2010-2014 (Sarcosoma globosum) - hotkategori: sårbar (VU) (flera utgåvor) Johan Nitare 2010 Svenska
19-20 Åtgärdsprogram för kalktallskogar 2009-2013 (flera utgåvor) Johan Nitare 2009 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.