Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars August Ekmarck 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Betraktelser öfver de år 1818 i Stockholm för allmänheten exponerade konststycken, jemte några deraf föranledda reflexioner öfver sjelfständig nordisk konst och vår mythologis användbarhet såsom grund för en sådan Lars August Ekmarck 1818 Svenska
2 Betraktelser öfwer de år 1818 i Stockholm för allmänheten exponerade konststycken, jemte några deraf föranledda reflexioner öfwer sjelfständig nordisk konst och wår mythologis anwändbarhet såsom grund för en sådan. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm - tryckta i Cederborgska boktryckeriet, 1818.) Lars August Ekmarck 1818 Svenska
3 Carl af Forsell - minnes-teckning Lars August Ekmarck 1848 Svenska
4-5 Dikter (flera utgåvor) Lars August Ekmarck 1857 Svenska
6 Guide de l'étranger dans Stockholm et dans ses environs 1:ère partie Lars August Ekmarck 1830 Franska
7 Guide del'étranger dans Stockholm et ses environs Lars August Ekmarck 1830 Franska
8 Europeiska civilisationens allmänna historia, ifrån romerska kejsardömets fall till franska revolutionen François Guizot 1851 Svenska
9 Justitiae-cancellers-embetets circulaire till samtlige lands- och stads-fiskalerne i riket, angående noggrann tillsyn å efterlefnaden af författningarne i fråga om försäljning af arsenik, m. m. Gifvet Stockholm den 6 junii 1838 1838 Svenska
10 Klytia. Strengnäs, hos Carl Eric Ekmarck. =1. 1813= 1813 Svenska
11-12 Klytia. Strengnäs, hos Carl Eric Ekmarck. =1. 1813= Del 1, Första häftet. (Strengnäs, tryckt hos Carl Eric Ekmarck, 1813.) 04 , 102 s. & omsl (flera utgåvor) 1813 Svenska
13 Minnen af Rosina Holmström 1844 Svenska
14 Ord till erindring af prosten P. A. Fröst - utgifne till förmån för hans efterlemnade barn 1853 Svenska
15 Underdånigt memorial 1838 Svenska
16 Fantasier af en konstälskande klosterbroder. Öfversättning af L.A. Ekmarck. =Anon.= Strengnäs, tryckt hos C.E. Ekmarck, 1812, på eget förlag Wilhelm Heinrich Wackenroder 1812 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.