Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars-Erik Andersson 96 träffar

Titel Författare År Språk
1 Praktisk reglerteknik Lars-Erik Andersson 1969 Svenska
2-3 On connected subgroups of Banach spaces (flera utgåvor) Lars-Erik Andersson 1972 Engelska
4 A note on the regularity of the solution of a parabolic equation with discontinuous coefficient Lars-Erik Andersson 1984 Engelska
5 Bussterminaler och deras utformning - förslag till ombyggnad av terminalen på Heden, Göteborg 1984 Svenska
6 Constrained interpolants with minimal wk,p-norm Lars-Erik Andersson 1985 Engelska
7 Relations between local and global superpotentials defined on finite-dimensional linear spaces Lars-Erik Andersson 1985 Engelska
8 On the determination of a function from spherical averages Lars-Erik Andersson 1985 Engelska
9 An algorithm for constrained interpolation Lars-Erik Andersson 1985 Engelska
10 An algorithm for computing constrained smoothing spline functions Tommy Elfving 1986 Engelska
11 Reglerteknik - elektronik för tekniska fackskolor Lars-Erik Andersson 1966 Svenska
12 Brev från Akalla 1986 Svenska
13 Inverse eigenvalue problems with discontinuous coefficients Lars-Erik Andersson 1987 Engelska
14 Inverse eigenvalue problems for a Sturm-Liouville equation in impedance form Lars-Erik Andersson 1987 Engelska
15 Resvaneundersökningar i Sverige 1974-81 - en jämförande studie Lars-Erik Andersson 1987 Svenska
16 A quasistatic frictional problem with normal compliance Lars-Erik Andersson 1989 Engelska
17 Praktisk reguleringsteknikk Lars-Erik Andersson 1971 Norska
18 ... att möta livet igen! - konsekvenser för livssituation och livsåskådning vid en nära anhörigs död 1989 Svenska
19 Interpolation and approximation by monotone cubic splines Lars-Erik Andersson 1990 Engelska
20 A global existence result for a quasistatic contact problem with friction Lars-Erik Andersson 1990 Engelska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.